R e k l a m a

Wybory. „Ósemka Bukowca” – kandydat oficjalnie rozpoczął kampanię – WIDEO i ZDJĘCIA

-

W poniedziałek Stanisław Bukowiec oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą przed zaplanowanymi na 13 października wyborami parlamentarnymi. Kandydata na posła z listy Prawa i Sprawiedliwości poparł wicepremier Jarosław Gowin, wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz, gospodarze sześciu gmin z powiatu bocheńskiego i dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Stanisław Bukowiec jest reprezentantem Porozumienia Jarosława Gowina i kandyduje do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. W 9-mandatowym okręgu nr 15 (powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, proszowicki, tarnowski i wielicki oraz miasto Tarnów) przydzielono mu 8. miejsce.

Poparcie od wicepremiera i wicemarszałka

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że parlament potrzebuje takich ludzi jak Stanisław Bukowiec.

Potrzebujemy w parlamencie tych, którzy będą wiarygodną gwarancją realizacji programu. Potrzebujemy ludzi skutecznych, uczciwych, pracowitych, rozumiejących na czym polega funkcjonowanie nowoczesnej gospodarki i nowoczesnego państwa. Ludzi takich jak Stanisław Bukowiec – powiedział Jarosław Gowin.

Stanisław Bukowiec jest człowiekiem porozumienia przez małe „p”. Współpracuje ze wszystkimi, nie pojmuje polityki jako bicie politycznej piany, spory ideologiczne, młóckę, którą my tam w Warszawie zbyt często uprawiamy. Dla Stanisława Bukowca polityka to jest służba małej ojczyźnie Bochni, powiatowi bocheńskiemu, okręgowi tarnowskiemu, Małopolsce i tej wielkiej ojczyźnie jaką jest Polska – mówił Jarosław Gowin.

Swoje poparcie dla Stanisława Bukowca, który jest radnym sejmiku województwa małopolskiego, przekazał również wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz.

Staszek zaimponował mi przez ostatni rok pracując w sejmiku swoją pomysłowością, przedsiębiorczością, ale przede wszystkim kreowaniem nowych wyzwań i rozwiązywaniem wspaniałych nowych tematów. Przede wszystkim walką z problemami Małopolan i walką na rzecz Bochni, ziemi bocheńskiej, ziemi tarnowskiej. Jest jednym z najbardziej pracowitych radnych tej kadencji. Osobą, która jest świetnym przykładem zaangażowanego samorządowca – powiedział Tomasz Urynowicz.

„Ósemka Bukowca”

W swoim przemówieniu Stanisław Bukowiec odpowiedział na pytanie, które niektórzy mu stawiają: „Dlaczego po roku pracy w sejmiku zdecydował się kandydować do Sejmu?„.

Od blisko 10 lat nasz region – Bochnia i powiat bocheński – nie mieli swojego przedstawiciela w sejmiku wojewódzkim. Będąc najpierw wiceburmistrzem Bochni, później wicewójtem gminy Bochnia, potem radnym powiatowym, widziałem jaki to jest kłopot, jeżeli dany subregion nie ma swojego przedstawiciela. Ciężko załatwić pewne rzeczy, ciężko rozwiązać problemy, które dotykają mieszkańców. Również z inspiracji zgromadzonych tutaj samorządowców – mogę powiedzieć: moich przyjaciół, z którymi współpracuję od wielu lat – z inspiracji mieszkańców, z którymi wielokrotnie rozmawiałem, za namową również pana premiera, zdecydowałem się kandydować do polskiego Sejmu. O ile powiat bocheński nie miał przedstawiciela w sejmiku od blisko 10 lat, to od 20 lat nie ma posła, który pochodziłby z tego terenu – powiedział Stanisław Bukowiec.

Kandydat na posła przedstawił swój program wyborczy. To 8 punktów podzielonych na dwie kategorie („dla Polski” i „dla regionu”). – Ponieważ mam ósme miejsce na liście stąd program nosi nazwę „Ósemka Bukowca” – wyjaśnił Stanisław Bukowiec.

Program wyborczy Stanisława Bukowca:

DLA POLSKI

 1. Uproszczenie systemu podatkowego i preferencje dla tworzących miejsca pracy.
 2. Dopłaty rządowe do zmiany ogrzewania węglowego na inne, bezpieczne dla środowiska.
 3. Zwiększenie nakładów budżetowych na polską służbę zdrowia.

DLA REGIONU

 1. Wprowadzenie do krajowego programu rządowego „100 obwodnic”: łącznika autostradowego w Bochni, bypassa drogi wojewódzkiej 965, bezpośredniego zjazdu na drogę krajową z os. św. Jana w Bochni oraz trzeciego zjazdu z autostrady w Tarnowie.
 2. Zapewnienie środków na budowę zakładu opiekuńczo-leczniczego i hospicjum na ul. Karolina w Bochni.
 3. Czynne pilotowanie, aby doszło do realizacji rządowego programu przeciwpowodziowego Dorzecza Górnej Wisły dla powiatów: dąbrowskiego, wielickiego, bocheńskiego, brzeskiego, tarnowskiego, proszowickiego (wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne) – by nie powtórzyła się tragedia z 2010 roku.
 4. Pomoc w utworzeniu i działaniu Stref Gospodarczych w Tarnowie, Brzesku, Proszowicach i Dąbrowie Tarnowskiej.
 5. Zapewnienie finansowania z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki nowego Centrum Sportowo-Rekreacyjnego w Chodenicach nad Rabą (wykorzystanie podziemnych źródeł geotermalnych), modernizacja stadionów i boisk w regionie.

Poparcie od samorządowców

Podczas spotkania gospodarze sześciu gmin z terenu powiatu bocheńskiego podpisali deklarację poparcia dla kandydatury Stanisława Bukowca.

Treść deklaracji:

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Bocheńskiego!

Za miesiąc odbędą się w Polsce wybory do polskiego parlamentu. Od kilku kadencji nasz Powiat nie posiada w Sejmie swojego reprezentanta. W nadchodzących wyborach mamy wielką szansę by to zmienić.

Niezwykle ważnym jest, aby kandydat reprezentujący Bochnię i region był skuteczny w zabieganiu o nasze potrzeby i realizacji zamierzeń. Tak teraz działa w Sejmiku Województwa Małopolskiego Stanisław Bukowiec. Efektywnie zabiega o środki dla wszystkich gmin Powiatu Bocheńskiego oraz podmiotów i organizacji istniejących na naszym terenie. Teraz pojawiła się możliwość, aby był on naszym reprezentantem w Sejmie RP.


Mając na uwadze dobro mieszkańców Powiatu Bocheńskiego prosimy o liczny udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych oraz poparcie Stanisława Bukowca – kandydata kompetentnego, startującego z listy Prawa i Sprawiedliwości i mającego największe szanse na uzyskanie mandatu. Zróbmy wszystko, aby nasze głosy się nie rozdzieliły.

Stańmy ponad podziałami dla dobra Powiatu Bocheńskiego!

Głównymi sygnatariuszami są:

 • Małgorzata Więckowska – burmistrz gminy Nowy Wiśnicz,
 • Tomasz Gromala – wójt gminy Lipnica Murowana,
 • Andrzej Śliwa – wójt gminy Łapanów,
 • Mariusz Palej – wójt gminy Rzezawa,
 • Cezary Stawarz – wójt gminy Trzciana,
 • Wojciech Wrona – wójt gminy Żegocina.

Podpisy pod listem otwartym złożyli również Jarosław Gowin i Tomasz Urynowicz.

Swojego poparcie udzielili również Izydor Puścizna (prezes Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych) i Mirosław Cibor (prezes Fundacji Auxilium).

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc