R e k l a m a

BO Małopolska: 188 zadań do wyboru. Są też z Bochni i naszego powiatu. Głosowanie trwa

-

Do końca września potrwa głosowanie w 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. Do wyboru jest aż 188 zadań – najwięcej w historii wszystkich edycji BO Małopolska. Wyniki poznamy do 31 października.

Głosowanie ruszyło w poniedziałek 9 września. Do rozdysponowania jest 12 mln zł z budżetu województwa.

Od początku tej edycji budżet obywatelski Małopolski cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców. Zgłoszono bardzo dużo zadań, teraz czas na decyzję i głosowanie. Będzie można wybrać najlepsze, najciekawsze i najbardziej interesujące propozycje. Serdecznie zapraszam! – zachęca Anna Pieczarka z zarządu województwa.

W tym roku Małopolanie mają wyjątkowo bogaty wybór. Wśród 188 zadań dopuszczonych do głosowania przeważają te o charakterze sportowym i turystycznym (57 zadań), kulturalnym (43 zadania) oraz prospołecznym i prozdrowotnym (33). Wśród propozycji mieszkańców znalazły się też pomysły edukacyjne (29), ekologiczne (9), a także inne – w tym m.in. transportowe (17 zadań).

Jeśli chodzi o rozkład terytorialny – w każdej części regionu mieszkańcy mają podobny wybór. Z 188 pomysłów, 38 zgłoszono na terenie miasta Kraków, 37 – na terenie ziemi tarnowskiej, 36 – na ziemi sądeckiej, 31 w Małopolsce Zachodniej i po 23 na Podhalu i KOM-ie (Krakowski Obszar Metropolitalny).

Zasady głosowania

Głosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który skończył 16 lat. Można oddać tylko 1 głos na zadanie z subregionu, w którym się mieszka. Uwaga – żeby głosować w BO Małopolska nie trzeba być zameldowanym w Małopolsce!

W 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można zagłosować na jeden z trzech sposobów. Najprostszym i najszybszym jest oddanie głosu przez internet. Na stronie www.bo.malopolska.pl został uruchomiony specjalny panel do głosowania.

Tak jak w ubiegłych latach, dopuszczona została też możliwość oddania głosu na papierowym formularzu – można wrzucić go do jednej z 26 stacjonarnych urn (w Bochni głos można oddać w Starostwie Powiatowym). Karty do głosowania znajdują się przy urnach, ale można ją pobrać ze strony internetowej i uzupełnić wcześniej np. w domu. Wzór tegorocznej karty do głosowania można znaleźć na www.bo.malopolska.pl.

Głosować można również korespondencyjnie, przesyłając wypełnioną kartę do głosowania na adres urzędu marszałkowskiego lub jednej z jego agend zamiejscowych. W tym wypadku trzeba jednak pamiętać, że decyduje data wpływu do urzędu – nie data stempla pocztowego. Jeśli głos dotrze po 30 września, nie zostanie uznany za ważny.

37 zadań w subregionie tarnowskim

Powiat bocheński położony jest w subregionie tarnowskim (razem z Tarnowem oraz powiatami: brzeskim, dąbrowskim i tarnowskim). W subregionie tarnowskim do wyboru jest 37 projektów. Wśród nich 14 dotyczących powiatu bocheńskiego.

Lista zadań dla których miejscem realizacji lub obszarem oddziaływania jest powiat bocheński:

Myślę, tworzę, programuję – cykl warsztatów i wyjazdów edukacyjnych dla przedszkolaków I uczniów szkoły podstawowej.

Projekt zakłada realizację warsztatów z robotyki i programowania, udział w kursie języka angielskiego oraz w wycieczkach edukacyjnych dla dzieci 6-letnich oraz uczniów klas I-VIII Zespołów Szkolno-Przedszkolnych w Borku i w Łazach.

Obozowe Lato Piaski Drużków 2020

Obozowe Lato Piaski Drużków 2020 – Spotkajmy się w „REALU” . Pięć dni przygody i wypoczynku po ciężkim roku harcerskim i szkolnym. Obozy dla harcerzy młodzieży szkolnej w Piaskach Drużkowie.

Raźniej w przyszłość – zajęcia dodatkowe dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach

Projekt przewiduje realizację zajęć dodatkowych dla uczniów ze szkół w Bogucicach i Okulicach. Będą to zajęcia z robotyki i programowania, języka angielskiego, matematyki oraz wybrane przez uczniów zajęcia sportowe i warsztaty rękodzieła.

Wirtualny biznes – realne kompetencje! Symulatory biznesu dla wybranych szkół ponadpodstawowych Subregionu Tarnowskiego.

Zadanie „Wirtualny biznes – realne kompetencje!” ma na celu wzbudzić zainteresowanie prowadzeniem własnej działalności gospodarczej. Projekt zakłada: – przeszkolenie i certyfikację nauczycieli 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego (w tym ZS nr 1 w Bochni i CKZiU w Łapanowie) w zakresie zarządzania własnym biznesem, – zakup 29 dożywotnich licencji symulacji dla 10 szkół ponadpodstawowych z Subregionu Tarnowskiego.

PROGRAMUJEMY – warsztaty z programowania przy PSP w Jodłówce dla dzieci z powiatów bocheńskiego i brzeskiego

Projekt kierowany jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, uczniów szkół podstawowych z powiatów bocheńskiego i brzeskiego.

Akademia małego Turysty w Subregionie Tarnowskim – Profilaktyka Bezpieczeństwo w Górach

Etap I: Przeprowadzenie przez ratowników górskich 57 zajęć dla dzieci i młodzieży z profilaktyki dotyczącej bezpieczeństwa i pierwszej pomocy w górach. Etap II: Zrealizowanie przez ratowników górskich 57 wycieczek w góry wraz z zajęciami praktycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa w górach. Adresatami zadania będzie młodzież w przedziale wiekowym 10-19 lat, czyli uczniowie ze szkół podstawowych oraz średnich. Uczniowie, do których będzie skierowane zadanie, zamieszkują tereny powiatów: – bocheńskiego (Gmina Bochnia, Gmina Nowy Wiśnicz, Gmina Drwinia, Gmina Lipnica Murowana, Gmina Łapanów, Gmina Rzezawa, Gmina Żegocina, Gmina Trzciana) – brzeskiego (Gmina Brzesko, Gmina Gnojnik).

Akademia Ruchu Młodego Człowieka

Zadanie dotyczy prowadzenia zajęć ruchowych i sportowych – z naciskiem na piłkę nożną dla dziewczynek. Miejsce realizacji: Gmina Bochnia, Łapanów, Rzezawa, Trzciana, Nowy Wiśnicz.

FutboLove Małopolskie dla subregionu tarnowskiego

CELEM GŁÓWNYM projektu jest zwiększenie potencjału sportowego klubów piłkarskich współpracujących i wspierających tworzenie Małopolskiej Akademii Futbolu (MAF): Trzciana 2000, Szreniawa Nowy Wiśnicz, Macierz Lipnica Murowana działających na terenie gmin powiatu bocheńskiego: Trzciana, Nowy Wiśnicz i Lipnica Murowana.

SPORT DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

Zadanie ma na celu propagowanie różnych dyscyplin sportowych oraz ogólnie hasła „Sport to zdrowie”. Miejsce realizacji: Gmina Nowy Wiśnicz – Nowy Wiśnicz, Stary Wiśnicz, Kobyle; Gmina Gnojnik – Gnojnik, Gosprzydowa, Uszew, Biesiadki, Lewniowa; Bochnia.

„Leśna Scena Letnia” – mobilna scena plenerowa

Zadanie dotyczy zakupu mobilnej „Leśnej Sceny Letniej”. Głównym celem zadania jest rozwój kulturalno-społeczny mieszkańców subregionu tarnowskiego. Na terenie subregionu prężnie działa m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Baczkowa, a także Teatr Baczków, które mogłyby mieć lepsze warunki do realizacji swojej działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Bochnia – jest chemia

Projekt zakłada organizację popularno-naukowej imprezy integracyjnej ukierunkowanej na upowszechnianie wiedzy z dziedziny nauk chemicznych, użytecznej dla zrozumienia procesów zachodzących w naszym najbliższym otoczeniu. Adresatem tego projektu jest szerokie spektrum grup wiekowych, z naciskiem na dzieci i młodzież, z powiatu bocheńskiego.

Żegocina OdNowa – rewitalizacja centrum Żegociny. Doświetlenie przejść dla pieszych oraz ukwiecenie drogi wojewódzkiej.

Zadanie polega na rewitalizacji centrum Żegociny poprzez montaż nowoczesnego oświetlenia hybrydowego na przejściach dla pieszych oraz nasadzenie kwiatów w donicach wzdłuż Potoku Saneckiego.

Bochnia króla Kazimierza – multiwizualne wydarzenie plenerowe

W 2020 r. przypadać będzie okrągła, 650. rocznica śmierci Króla Kazimierza Wielkiego – monarchy, który wprowadził Polskę do „pierwszej ligi” ówczesnych państw europejskich. Zadaniem projektu będzie przypomnienie sylwetki wielkiego, nie tylko z postury, monarchy, jego wkładu w rozwój ziem małopolskich, ze szczególnym uwzględnieniem Bocheńszczyzny. Zostanie to dokonane w przystępny i akceptowalny dla obecnego odbiorcy-widza sposób, poprzez połączenie tradycyjnego i nowoczesnego przekazu.

Półkolonia dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Zadanie jest adresowane do wychowanków i młodzieży z niepełnosprawnością i będzie obejmować organizację 4 turnusów w okresie wakacyjnym.

Lista pozostałych zadań z subregionu tarnowskiego:

 • Od kodowania do budowania – wielopokoleniowa robotyka;
 • My też możemy razem…po raz drugi – integracja mieszkańców Gminy Iwkowa;
 • Atrakcyjne wakacje na wsi;
 • Poznajemy Małopolskę – cykl wycieczek krajoznawczych;
 • Zimowe Mobilne LODOWISKO;
 • MAŁOPOLSKA KOCHA SIATKÓWKĘ – wsparcie szkółek oraz klubów siatkarskich z subregionu Tarnowskiego;
 • SHAPE U UP – Brzeski Dzień Fitness z Ewą Chodakowską;
 • Wakacje na sportowo;
 • Biesiada Rycerska w Melsztynie;
 • Prywatka w Lisiej Górze;
 • REALIZACJA MUSICALU Z WYKORZYSTANIEM ELEMENTÓW ŚPIEWU, AKTORSTWA, RYTMIKI I TAŃCA;
 • POGÓRZE- RODZINNY WYPOCZYNEK WSRÓD KULTURY;
 • „KSIĄŻKA I MUZA”;
 • XVI Borzęckie Święto Grzyba;
 • Festiwal 5 kultur w Tarnowie;
 • DĄBROWSKI FESTIWAL SŁOWA;
 • „POWIŚLAŃSKI KALEJDOSKOP KULTURALNY”;
 • Namiot – miejsce spotkań, edukacji, rekreacji;
 • „Kalejdoskop twórczego działania”;
 • Scena historii, kultury, dziedzictwa i aktywności;
 • Budowa chodnika przy staro drożu drogi wojewódzkiej 977 w Zborowicach;
 • Zagospodarowanie skarpy przy rondzie w Gromniku poprzez nasadzenie krzewów, tawuł, berberysów i innych skalniaków;
 • Uniwersytet Drugiego Oddechu;

Listę wszystkich 188 zadań wraz ze szczegółowymi opisami można zobaczyć TUTAJ.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc