R e k l a m a

Szkoła w Brzeźnicy zyska salę sportową? Gmina szuka projektanta

-

Samorząd gminy Bochnia uruchomił procedurę, która ma wyłonić projektanta przebudowy i rozbudowy budynku szkoły podstawowej w Brzeźnicy. Obiekt miałby zyskać nową salę sportową, na którą czeka od lat.

Wstępne założenia projektowe zakładają, że sala gimnastyczna będzie miała wymiary nie mniejsze niż 12×24 m i nie większe niż 14×26 m, a jej wysokość w najniższym punkcie nie będzie mniejsza niż 6,0 m. Hala ma mieć magazyn na sprzęt sportowy i pomieszczenia trenera (łącznie ok 50m2).

Dodatkowo projektant powinien przewidzieć dostosowanie pomieszczeń szkoły na osobne szatnie dla chłopców i dziewcząt (każda z zapleczem z węzłem sanitarnym), ubikację dla osób niepełnosprawnych, ogólnodostępne wc, pomieszczenie świetlicy (ok 30m2) oraz dodatkowo zaprojektować wc dla potrzeb szkoły dla chłopców i dziewcząt.

Firmy zainteresowane projektowaniem inwestycji mają czas na składanie ofert do najbliższego poniedziałku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc