R e k l a m a

Wizyta studyjna Ukraińców w Bochni

-

12 września, już po raz drugi, miała miejsce studyjna wizyta w Bochni sąsiadów zza wschodniej granicy Polski.

Spotkanie to, zorganizowane przez FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji dla przedstawicieli administracji ukraińskiej w ramach programu DOBRE ma na celu wzmocnienie samorządu lokalnego na Ukrainie, wsparcie procesu decentralizacji oraz zapewnienie warunków dla rozwoju społeczności lokalnych.

Wiodąca tematyka wizyt, które odbywały się w różnych miastach to: kompetencja poszczególnych szczebli samorządu terytorialnego i relacja między nimi, kreowania zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego, organizacja systemu świadczenia usług publicznych oraz wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania.

Ukraińskich samorządowców w naszym mieście głównie interesowały sprawy dotyczące: budżetu miasta, koszty – środki unijne związane z rewitalizacją centrum miasta i budową tężni, nowoczesne oświetlenie, bogata baza sportowa, a nade wszystko zmodernizowana i działająca na wysokim poziomie Stacja Uzdatniania Wody w MPWiK.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc