R e k l a m a

Następny remont w centrum. Kolej na zachodnią pierzeję Rynku i ul. Szewską

-

Urzędnicy szukają wykonawcy modernizacji fragmentu drogi wojewódzkiej nr 965 w centrum Bochni. Chodzi o rewitalizację zachodniej pierzei Rynku, ul. Szewskiej i skrzyżowania ul. Kraszewskiego z ul. Regis w ramach prowadzonego zadania „Rynek OD-NOWA”.

W poniedziałek bocheński magistrat ogłosił przetarg na „Przebudowę układu komunikacyjnego drogi wojewódzkiej nr 965, odc. 090 km 0+206 do km 0+406 w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja centrum miasta – Rynek OD NOWA””.

Zgodnie z dokumentacją przetargową zakończenie realizacji inwestycji przewidziano na 15 maja 2020 roku. W ogłoszeniu można również znaleźć informację, że „wykonawca zobowiązany jest przerobić w 2019 roku minimum 600 000 zł brutto („w związku z umową o dofinansowanie z Województwa Małopolskiego”).

Termin na składanie ofert minie 1 października. W kryteriach oceny zaznaczono, że waga dla ceny to 60 proc., a dla gwarancji 40 proc.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc