R e k l a m a

Muzeum: W czwartek o zderzeniu historii, polityki i ideologii

-

Muzeum im. prof. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza w czwartek 19 września o godz. 17.30 na spotkanie z prof. dr. hab. Jackiem Chrobaczyńskim – kierownikiem Katedry Najnowszej Historii Polski Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zaprezentuje swoją najnowszą książkę „Gdańskie Muzeum II Wojny Światowej versus tzw. polityka historyczna. Zderzenie Historii – Polityki – Ideologii”.

„Los Muzeum II Wojny Światowej, największej w Polsce instytucji muzealnej, jest symbolem najnowszej odsłony działań prowadzonych pod hasłem polityki historycznej, czyli prób systemowego formatowania narracji historycznej i dostosowywania jej do doraźnych celów politycznych. Autor, wybitny historyk o uznanym dorobku, protestuje przeciwko tym działaniom oraz ostrzega przed ich bieżącymi i długofalowymi skutkami (m.in. dewastacją nauki historycznej, osłabianiem wiarygodności kraju, banalizacją dziejów najnowszych – by wymienić tylko kilka).

Jednak przede wszystkim analizuje. Punktem wyjścia jest nieadekwatność toczonych wokół Muzeum „dyskusji” z rangą tej instytucji, a przede wszystkim z ciężarem gatunkowym problemu, jakim jest sposób przedstawiania i rozumienia II wojny światowej. Autor wskazuje na ignorancję w dziedzinie muzeologii i znajomości dziejów najnowszych, a przede wszystkim na arogancję władzy państwowej oraz gorliwych realizatorów jej „polityki kulturalnej i naukowej”” (fragment recenzji dr. hab. Dariusza Libionki, prof. IFiS PAN).

Jacek Chrobaczyński – profesor zwyczajny w Katerze Historii Najnowszej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalizuje się w najnowszych dziejach Polski i powszechnych, historii Krakowa, biografistyce, socjo- i psychohistorii oraz antropologii historycznej.

Współpracownik Państwowego Muzeum Auschwitz – Birkenau, Centrum Badań Holokaustu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizator Kongresów Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski i Kongresów „Polska Rosja – trudne sprawy. Trzy narracje: historia – literatura – film”.

W dorobku naukowym posiada ponad dwadzieścia książek, blisko 200 tekstów pomniejszych (w tym w językach obcych). Wypromował 18 doktorów i 160 magistrów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc