R e k l a m a

Os. Niepodległości. Petycja w sprawie KN-2 i nie tylko. Już 400 podpisów, będzie więcej

-

Trwa zbiórka podpisów pod petycją do Burmistrza Miasta Bochni i Rady Miasta Bochni, dotyczącą aktualnych problemów dotyczących nie tylko osiedla Niepodległości ale i wielu mieszkańców Bochni. To spontaniczna reakcja na wiadomości o losach budowy KN2, ale również na stan bazy edukacyjnej na terenie tego osiedla. Mieszkańcy tracą cierpliwość.

Pismo zawierające treść petycji oraz pierwsze 400 podpisów mieszkańców Bochni zaniepokojonych stanem rzeczy zostało wczoraj (24 września) złożone w Urzędzie Miasta. Jednocześnie pismo zawiera informacje, że zbiórka podpisów trwa dalej i w najbliższym czasie dostarczone będą kolejne partie podpisów.

Poniżej pełna treść petycji (wytłuszczenia od redakcji).

PETYCJA

Jako mieszkańcy osiedla Niepodległości, mieszkańcy Miasta Bochni pragniemy zwrócić uwagę Pana Burmistrza, Pana Przewodniczącego i tym samym Rady Miasta Bochnia na problemy naszego osiedla, które od dłuższego czasu nie mogą znaleźć rozwiązania. Jednocześnie stają się one dla nas – mieszkańców, jak i dla całego miasta coraz bardziej uciążliwe.

Tą petycją chcemy nie tylko wskazać problemy, ale również zasugerować rozwiązania i prosić o wiążące decyzje, pozwalające wyjść z tego impasu. Poradzenie sobie z tymi niełatwymi sytuacjami może odbyć się jedynie w połączeniu zdecydowanych działań jeszcze w roku 2019, jak i odpowiedniemu zaplanowaniu działań na rok 2020.

Bardzo prosimy o zdecydowaną reakcję, ponieważ coraz większa zwłoka w działaniu utrudnia funkcjonowanie zarówno osiedla jak i całego miasta. Oto trzy zagadnienia, które uważamy za kluczowe kwestie do rozwiązania.

1. Dokończenie KN2 jako części układu komunikacyjnego miasta Bochni. Jest to temat, którego opóźnienia w wykonaniu powoduje nie tylko problemy z płynnym poruszaniem się po Bochni ale i brakiem zagospodarowania przestrzeni osiedla Niepodległości, ze szczególnym naciskiem na funkcje związane z parkingami. Dodatkowo, biorąc pod uwagę coraz częstszą zmianę organizacji ruchu w centrum miasta oraz późniejsze, całkowite ograniczenie ruchu wokół rynku, uważamy iż spowoduje to dodatkowe natężenie przepływu samochodów drogami osiedlowymi, co w konsekwencji może doprowadzić do osłabienia struktur budynków zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie z drogą osiedlową i zwiększenia hałasu, co już na tę chwilę stanowi dla mieszkańców ogromną uciążliwość. Niebagatelna jest także kwestia bezpieczeństwa, bowiem zwiększony ruch na obszarze drogi osiedlowej, która de facto stanowi obecnie obwodnicę centrum Bochni, stanowi duże niebezpieczeństwo dla ruchu pieszego mieszkańców osiedla.

Chcielibyśmy również zwrócić uwagę, że kolejne opóźnienia w realizacji powodują większe obciążenie finansów naszego miasta poprzez wzrost ceny za wykonanie robót. Dlatego też uważamy za kluczowe odpowiednio wcześnie przygotowanie wszelkich dokumentacji i pozwoleń potrzebnych nie tylko do wykonania inwestycji, ale również do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne. Chcemy jednocześnie podkreślić, że inwestycja związana z budową obwodnicy centrum Bochni powinna stanowić priorytet dla miasta, bowiem będzie ona stanowiła istotny węzeł komunikacyjny w naszym mieście.

2. Stan infrastruktury edukacji na osiedlu Niepodległości. W świetle wydarzeń ostatnich miesięcy apelujemy o wiążące decyzje związane z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Przedszkola nr 1 i 2. Absolutnie kluczowe jest podjęcie wreszcie decyzji co do przyszłości terenów przedszkola nr 2. Świadomość trendów demograficznych oraz dostępnych środków finansowych miasta Bochni, nakazuje staranne planowanie przyszłych inwestycji przy jednoczesnym bieżącym wsparciu w radzeniu sobie z aktualnymi problemami Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola Nr 1.

Sugerujemy jak najszybsze zagospodarowanie terenu po zawalonym przedszkolu tak, aby przestrzeń placu zabaw była możliwa do udostępnienia pozostałym przedszkolom i mieszańcom osiedla. Pozostały teren proponujemy uporządkować, tak aby przestał być zagrożeniem i stał się szansą dla ewentualnej nowej inwestycji z funkcją użyteczności publicznej. Przesuniecie w budżecie miasta 100 tysięcy złotych i połączenie z już zaplanowanymi 50 tysiącami złotych pozwoli sprawnie rozwiązać tą kwestię.

Jednocześnie apelujemy o inwestycje na terenie pozostałych obiektów. Absolutnie podstawową kwestią są następujące działania:

– remont sali gimnastycznej Szkoły nr 7
– remont Orlika na terenie szkoły nr 7. Dostrzegamy tu szansę nie tylko remontu ale również modernizacji mającej na celu unowocześnienie obiektu
– remont zadaszenia Szkoły nr 7 oraz Przedszkola Nr 1
– termomodernizacja elewacji Szkoły nr 7 oraz Przedszkola Nr 1

Szanse na wykonanie tych inwestycji widzimy już w roku 2019, przy ewentualnej kontynuacji jako pozycja niewygaszona w roku 2020. Zapleczem finansowym dla tych działań mogą być środki zagwarantowane już w budżecie miasta, których i tak nie będzie szans wykorzystać. Można oczekiwać, że nawet przy ewentualnym sukcesie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na ten cel i tak nie uda się rozpocząć prac w roku bieżącym. A to oznacza brak jakichkolwiek inwestycji na największym osiedlu w Bochni.

3. Gospodarka odpadami. W związku z tym, że w życie wchodzi nowa Ustawa o Czystości i porządku w gminie apelujemy o jak najszybsze decyzje co do nowych zasad, dzięki którym mieszkańcy będą mogli dbać o czystość miasta. Nasza troska wynika z faktu, że dotychczasowe ustalenia obowiązują tylko do końca roku 2019, a wypracowanie nowych wymaga odpowiedniego czasu. Jako mieszkańcy pragniemy wcześniej poznać założenia nowego systemu, tak abyśmy mogli być podmiotami uczestniczącymi w tworzeniu zasad dbania o czystość naszego miasta, a nie tylko „przedmiotami” kolejnych podwyżek.

Mamy przeświadczenie graniczące z pewnością, że szybkie i odpowiednie decyzje co do działań jeszcze w roku 2019 i już w 2020, pozwolą rozwiązać większość z tych palących kwestii. Pozwoli to nie tylko lepiej funkcjonować mieszkańcom Osiedla Niepodległości ale będzie miało pozytywny wpływ na funkcjonowania całego miasta.

Z wyrazami szacunku

Mieszkańcy Osiedla Niepodległości Mieszkańcy Bochni

Zarząd Osiedla Niepodległości

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc