Powiat. PSL wnioskuje o 1 mln zł z przyszłorocznego budżetu na ZOL i hospicjum

-

Radni klubu PSL* złożyli w czwartek wniosek o zapisanie w projekcie budżetu Powiatu Bocheńskiego na rok 2020 dotacji w kwocie 1 mln zł dla bocheńskiego szpitala z przeznaczeniem na realizację inwestycji pod nazwą „Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego wraz z hospicjum stacjonarnym”.

We wniosku przypomniano, że jednym z zadań samorządu powiatowego jest zabezpieczenie opieki dla ludzi w podeszłym wieku wymagających całodobowej pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej.

– Rozwój cywilizacyjny i zmiana modelu życia rodziny wymaga coraz większej ilości miejsc z zakresu zadań opiekuńczych i leczniczych. Osobnym problemem jest zabezpieczenie miejsc dla osób z chorobami onkologicznymi głównie w okresie terminalnym – zwracają uwagę wnioskodawcy.

Obecnie bocheński szpital posiada Oddział Opiekuńczo-Leczniczy z 20 łóżkami szpitalnymi. Jest to ilość wysoce niewystarczająca – już w poprzedniej kadencji zarząd powiatu przygotował zadanie inwestycyjne polegające na budowie zupełnie nowego obiektu na 99 łóżek. Na chwilę obecną zabezpieczony jest teren, projekt techniczny, komplet uzgodnień i pozwoleń (w tym pozwolenie na budowę).

Brakuje jednak funduszy. Szacuje się, że całkowity koszt realizacji inwestycji może wynieść nawet 25-30 mln złotych. Wnioskowana kwota jest więc dalece niewystarczająca. – Zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu pozwoli na rozpoczęcie inwestycji i wzmocni pozycję powiatu przy ubieganiu się o środki ze źródeł zewnętrznych – przekonują jednak wnioskodawcy.

* W skład klubu PSL w radzie powiatu wchodzą: Ludwik Węgrzyn (przewodniczący), Jerzy Błoniarz, Ryszard Drożdżak, Jerzy Raczyński, Rafał Rudka, Józef Słonina, Bogusław Szymczyk.

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X