Muzeum. W czwartek otwarcie wystawy o Bardejowie

-

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni zaprasza w czwartek 3 października o godzinie 17.30 na uroczyste otwarcie wystawy „Bardejów. Światowe dziedzictwo UNESCO” zorganizowanej przez Urząd Miasta Bardejow, Muzeum Szariszskie w Bardejowie oraz Instytut Słowacki w Warszawie Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie. Słowo wprowadzające wygłosi dr František Gutek, dyrektor Muzeum w Bardejowie.

Początki kontaktów pomiędzy muzeami w Bochni i Bardejowie sięgają 2002 roku. Dzięki nim mieszkańcy Bochni mogą coraz lepiej poznać to wspaniałe, historyczne miasto, położone tuż za naszą granicą z Republiką Słowacji. Także mieszkańcy Bardejowa mieli wielokrotnie okazję obejrzeć u siebie zabytki bocheńskie, pokazywane na organizowanych tam przez nasze muzeum wystawach. Mamy nadzieję, że obecna wystawa, przygotowana przez naszych bardejowskich przyjaciół, prezentująca Bardejow – miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO w Bochni – mieście, gdzie znajduje się historyczna kopalnia soli, również wpisana na tę prestiżową listę, jeszcze lepiej przybliży Bardejow i zachęci do poznania tamtejszych fascynujących zabytków z autopsji – napisał w zaproszeniu na spotkanie Jan Flasza, dyrektor Muzeum w Bochni.

Bardejów. Miasto bogatej historii i znakomitych zabytków

Prastary Badrejów leży w północnowschodniej części Słowacji, blisko granicy z Polską. Dzięki świetnemu położeniu przy ważnym trakcie handlowym, ważnym przywilejom królewskim, zręczności rzemieślników i obrotności kupców wyrósł w okresie średniowiecza na jedno z najważniejszych miast ówczesnych Węgier. Był wolnym miastem królewskim z prawami równymi tym, które posiadały Koszyce i Buda, posiadał rozwinięty samorząd na czele z wójtem i radą miejską. W dziejach węgierskich a szczególnie słowackich zapisał się złotym zgłoskami. Podziwu godne sukcesy osiągnął nie tylko w dziedzinie gospodarczej, szczególnie w związku z unikalną organizacją wyrobu, bielenia i sprzedaży płótna, ale także w kulturze książki, szkolnictwie, teatrze, muzyce i literaturze.

W mieście zachowały się skarby sztuki średniowiecznej, paradoksalnie dzięki temu, że po okresie wielkiego rozkwitu na początku doby nowożytnej przyszedł na miasto okres upadku i stagnacji. Zubożyły je wojny i powstania XVII i XVIII wieku. Najbardziej straciło na zmianie kierunków dróg handlowych, zaś przemiany gospodarcze odczuło tylko marginalnie. Dzięki temu jednak pozostało nienaruszone jego centrum z zabytkami, które dziś są dla miasta najcenniejszą wizytówką.

Już od czasu działalności cystersów z Polski a później wraz napływem osadników niemieckich w tym rejonie rozwijała się sztuka zachodnia a Bardejow stał się jednym z najdalej wysuniętych na wschód ośrodków zachodniej kultury łacińskiej. Jednocześnie od dawna był obecny w mieście element kultury wchodniej, który związany był z osiedleniem się Rusinów w okolicach Bardejowa, i który dziś reprezentują wybitne zabytki sztuki ikonopisania. Pozostają zatem w tym mieście, poprzez zachowane w nim zabytki w rzeczywistej symbiozie dwa światy, dwie wielkie europejskie kultury.

Wysiłki mieszkańców miasta w ochronie i renowacji zabytków Bardejowa dostrzegła i doceniła już w 1986 roku kulturalna Europa nadaniem Złotego Medalu, a świat w 2000 roku wpisem na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Dziś Bardejów, 33-tysięczne centrum powiatu bardejowskiego i Górnego Szarysza ma właśnie w swoich zabytkach ukryte swoje największe bogactwo, a nowe perspektywy rozwoju może mu otworzyć rozwój ruchu turystycznego” (dr František Gutek).

PODOBNE ARTYKUŁY

NAJNOWSZE

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

sierpień, 2022

X