R e k l a m a

KN-2 od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej jako jedna inwestycja

-

Nie dwa odcinki, a jeden. To nowy (stary) pomysł władz Bochni na pozostały fragment KN-2, czyli odcinek od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2020 roku.

Od kilku lat urzędnicy mówili, że II etap KN-2 zostanie podzielony na 3 odcinki:

– od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego,
– od ul. Turkowskiego do ul. Serugi,
– od ul. Serugi do ul. Armii Krajowej.

Ten pierwszy odcinek ostatnio oddano do użytkowania.

Teraz wrócił pomysł, aby odcinek od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej zrobić jako jedną inwestycję. Nie jest to nowa idea, bo wcześniej funkcjonowała już taka koncepcja.

O nowym (starym) pomyśle mówiono oficjalnie podczas styczniowej sesji rady miasta oraz poprzedzających ją komisji.

Uchwała zmieniła tegoroczny budżet

W uchwale wprowadzającej zmiany w tegorocznym budżecie napisano:

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych i wsparciu z budżetu państwa działań samorządów głównie na poziomie gmin i powiatów podjęto decyzję, że trasa północno-zachodnia będzie realizowana w ramach środków, którymi zadysponuje wojewoda. Istotnym jest to, że program dopuszcza realizację zadań wieloletnich.

Przewidywany termin ogłoszenia naborów to sierpień/wrzesień bieżącego roku. W przypadku jeśli regulamin będzie przewidywał możliwość rozpoczęcia realizacji zadania przed podpisaniem umowy o dofinansowanie to prace będą mogły rozpocząć się w IV kwartale bieżącego roku, a zakończyć w roku 2020 zgodnie z wieloletnią prognozą finansową, w której zabezpieczono kwotę 5 000 000 zł. Całkowity koszt zadania na dzień dzisiejszy wynosi ok. 9 500 000 zł, a realizacja zadania w ramach w/w programu pozwoli na oszczędności własnych środków rzędu 4-5 mln złotych w zależności od szczegółowych wymogów programu i ostatecznej wartości robót po wyłonieniu wykonawcy.

Pozostała po zmniejszeniu planu kwota zostanie przeznaczona na wypłatę odszkodowań związanych z wywłaszczeniami dla obecnych etapów wynikających z decyzji administracyjnych, zapłatę faktury końcowej obecnie realizowanego etapu oraz stanowić będzie część zabezpieczenia wkładu własnego w przypadku przyznania dofinansowania w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych na 2019 r. na przebudowę ul. Kościuszki (od ul. Sądeckiej do ul. Kraszewskiego) w ramach działań rewitalizacyjnych
”.

Po ostatnich zmianach w budżecie w pozycji „Budowa trasy północno-zachodniej” zostało 2 mln 177 tys. zł.

Długość planowanego odcinka od ul. Turkowskiego do ul. Armii Krajowej to ok. 1 km.

Mapa

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia