R e k l a m a

W Bochni powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

-

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bochni podpisał porozumienie o współpracy z Fundacją im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie. Dzięki podpisanemu porozumieniu powstał Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, finansowany z Funduszu Sprawiedliwości w ramach projektu realizowanego przez Fundację.

Projekt, który będzie trwał do końca 2021 roku, zakłada udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom przestępstw i osobom im najbliższym. Pomoc ta będzie świadczona w budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Bochni, ul. Karolina 14D, I p.

Szczegóły zakresu udzielanej pomocy oraz dyżur osoby pierwszego kontaktu w każdą sobotę od godziny 9.00 do 13.00 tel. 517 884 744.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia