R e k l a m a

Wyjątkowy rok z ERASMUSEM w Zespole Szkół Nr 3 w Bochni

-

Zespół Szkół Nr 3 w Bochni dzięki swoim autorskim projektom pozyskał dotychczas już ponad 900 000 Euro na zrealizowanie ponad 500 zagranicznych staży zawodowych dla uczniów w Czechach, na Słowacji, w Niemczech, w Portugalii i w Grecji. Również rok 2019 przejdzie do historii bocheńskiego Ekonomika z powodu kumulacji trzech wydarzeń związanych z realizowanym od 10 lat w Szkole programem unijnym ERASMUS+.

Zespół Szkół nr 3 oprócz normalnej działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z sukcesem realizuje jeszcze jedną misję, którą nazwano w planach rozwojowych szkoły „umiędzynarodowieniem działań w dziedzinie kształcenia praktycznego uczniów kształcących się w Szkole – mówi Piotr Czekaj, dyrektor szkoły.

Trwa projekt realizowany w Grecji

Obecnie w szkole trwa realizacja projektu z programu Erasmus+ z konkursu wniosków z 2018 r. pt. „Zagraniczny staż zawodowy – ścieżką indywidualnego rozwoju ucznia”, na którego realizację Szkoła otrzymała 150 000 Euro. W projekcie realizowanym w Grecji bierze udział 86 uczniów, którzy kształcą się w zawodach: technik ekonomista, technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych. Celem jest podniesienie kompetencji, językowych, kulturowych i społecznych uczniów oraz zaliczenie części, przewidzianej w podstawie programowej, praktyki zawodowej.

34 tys. euro na zagraniczne kształcenie kadry nauczycielskiej

Drugim wydarzeniem, które ten rok czyni wyjątkowym, jest pozytywna ocena wniosku napisanego przez szkołę do programu Erasmus+ w sektorze „Edukacja szkolna”.
To sektor, gdzie można pozyskać fundusze na zagraniczne kształcenie kadry nauczycielskiej. Zespół Szkół nr 3 otrzymał 34 000 Euro, które przeznaczone będą na podniesienie kompetencji językowych kadry pedagogicznej szkoły w latach 2019 – 2021 r.

Wyróżnienie dla Ekonomika

Trzecim wydarzeniem i można powiedzieć tym najważniejszym, podsumowującym pracę szkoły przez te 10 lat z programem Erasmus+, jest przyznanie 30 września przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu Erasmus+ dla Zespołu Szkół nr 3 w Bochni „Karty jakości mobilności w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego”.

– „Karta jakości mobilności” to uznanie operacyjnej zdolności naszej szkoły do wysokiej jakości zarządzania projektami mobilności, to swoista nagroda i wsparcie 10-letnich wysiłków szkoły w zwiększaniu umiędzynarodowienia w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez program Erasmus+ – wyjaśnia Piotr Czekaj, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Bochni. – Karta jakości uznaje również, a może i przede wszystkim, wysoką jakość poprzednich projektów mobilności, długoterminowe zobowiązanie do ciągłego ulepszania mobilności i strategiczne podejście szkoły do włączania międzynarodowej mobilności do swojej działalności. To dowód dla mnie, że to co robimy w szkole w ramach Erasmusa przynosi wymierne efekty, że ktoś to zauważa i docenia.

Karta jakości to duża satysfakcja, która „smakuje” tym bardziej, bo wiem, że rocznie projekty z programu Erasmus realizuje kilkaset szkół w Polsce, a przez lata zrealizowano tysiące projektów, a Kartę jakości, przez ostanie 5 lat dostało tylko 26 szkół i instytucji – podkreśla dyrektor Piotr Czekaj.

„Karta jakości mobilności” w obszarze kształcenia i szkolenia zawodowego daje jeszcze jedną możliwość, która również jest bardzo ważna dla szkoły: umożliwia wnioskowanie do programu w uproszczonej procedurze, zgodnie z corocznymi zaproszeniami do składania wniosków w programie Erasmus+, a to otwiera nowy rozdział w organizowaniu zagranicznych staży dla uczniów. Dla szkół posiadających Kartę jakości nie ma bowiem  limitów finansowych, jeśli chodzi o dofinansowanie projektów, a co za tym idzie, szkoła może zorganizować wyjazdy w projekcie do kilku krajów naraz oraz dla takiej liczby uczniów i nauczycieli na szkolenia branżowe, jaką uzna za potrzebne z punktu widzenia swojego rozwoju.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc