R e k l a m a

Jest propozycja przesunięć w budżecie Bochni. Ponad 340 tys. zł na remont „Orlika” na os. Niepodległości

-

Ponad 340 tys. zł na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 7, 20 tys. zł na dokumentację rozbiórki i odbudowy Miejskiego Przedszkola nr 2 oraz ściągnięcie 320 tys. zł z KN-2 – to najciekawsze propozycje przedstawione w najnowszym projekcie uchwały zmieniającej tegoroczny budżet Bochni.

Podczas wrześniowej sesji burmistrz Stefan Kolawiński zadeklarował, że w październiku przedstawi radnym projekt uchwały, która przesunie środki z KN-2 na remont boiska przy Szkole Podstawowej nr 7. Przygotowany projekt uchwały potwierdza tę deklarację.

Na remont „Orlika” urzędnicy zaproponowali 342 996,46 zł. Jest również propozycja przeznaczenia 20 tys. zł na inne zadanie zlokalizowane na os. Niepodległości. Chodzi o dokumentację rozbiórki i odbudowy Miejskiego Przedszkola nr 2.

Z KN-2, której budowa ostatniego etapu nie ruszy w tym roku, ma być ściągnięte 320 tys. zł. Teraz przy tej inwestycji widnieje kwota 1 933 274 zł, czyli po zatwierdzeniu tej zmiany przez radnych przy KN-2 zostanie 1 613 274 zł (do 30 czerwca br. wydano już prawie 700 tys. zł z tej kwoty).

Poniżej wszystkie zaproponowane w projekcie uchwały zmiany w budżecie Bochni.

Zwiększenie budżetu po stronie dochodów o 1 938 959,68 zł:

 • lokalny transport zbiorowy – 10 000 zł;
 • drogi publiczne gminne – 213 888 zł;
 • gospodarka gruntami i nieruchomościami – 212 516 zł;
 • zadania z zakresu geodezji i kartografii – 6 548 zł;
 • urzędy gmin – 92 925 zł;
 • wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 4 400 zł;
 • opieka społeczna – 2 088 zł;
 • rodzina (m.in. świadczenia wychowawcze, rodzinne) – 5 497,39 zł;
 • gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 16 227 zł;
 • bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 073 zł;
 • dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 202 168 zł;
 • część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 922 047 zł;
 • oświata i wychowanie – 249 028,29 zł;
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 554 zł.

Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów o 500 000 zł:

 • dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 500 000 zł.

Zwiększenie budżetu po stronie wydatków o 1 856 459,68 zł:

 • drogi publiczne gminne – 18 000 zł;
 • szkoły podstawowe – 1 247 543,46 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 884 625 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 19 922 zł, remont nawierzchni boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 7 – 342 996,46 zł);
 • oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25 000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
 • przedszkola – 235 916,22 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 168 416,22 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 47 500 zł, Miejskie Przedszkole nr 2 – opracowanie dokumentacji na rozbiórkę i odbudowę budynku – 20 000 zł);
 • świetlice szkolne – 200 000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane);
 • promocja jednostek samorządu terytorialnego – 20 000 zł (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych);
 • kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 40 000 zł;
 • obiekty sportowe – 70 000 zł.

Zmniejszenie budżetu po stronie wydatków o 417 500 zł:

 • budowa trasy północno-zachodniej (KN-2) – 320 000 zł;
 • gospodarka gruntami i nieruchomościami – 47 500 zł;
 • ośrodki wsparcia – 40 000 zł;
 • pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – 10 000 zł.

Decyzja dotycząca zmian będzie należała do radnych. Najbliższą sesję zaplanowano na 31 października.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc