R e k l a m a

Delegacja ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rumunii

-

Nowoczesne metody w fizjoterapii oraz wsparcie specjalistów pracujących z osobami niepełnosprawnymi – to tematyka II Międzynarodowego Sympozjum, które odbyło się w Gura Humorului. Organizatorem było Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei. Wzięli w nim udział przedstawiciele z Rumunii, Polski i Mołdawii. Wśród nich delegacja ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im ks. Jana Twardowskiego w Bochni.

Fizjoterapia jest istotną częścią usług opieki zdrowotnej, którą świadczą także Ośrodki Szkolno – Wychowawcze. Wśród zadań tych placówek, oprócz edukacji i rewalidacji jest także przywracanie zdolności ruchowych. Szczególnie w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz pracy z wychowankami w zespołach rewalidacyjno – wychowawczych.

Od dwóch lat w Polsce realizowany jest rządowy program „Za życiem”. SOSW w Bochni jest wiodącym na obszarze Powiatu Bocheńskiego Ośrodkiem Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczym. W zależności od potrzeb dziecka oferuje wsparcie fizjoterapeuty, logopedy, oligofrenopedagoga oraz innych specjalistów. I właśnie o zaletach tego, na wskroś polskiego programu mówiła w swoim referacie Elżbieta Włodek, koordynatorka zespołu w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Bochni.

W sympozjum wzięli udział specjaliści z Uniwersytetu Dunajskiego w Galați pod przewodnictwem prof. Ion Ene Mircea, Uniwersytetu Stefana Wielkiego Suceava reprezentowanego przez prof. Daniela Crăciun oraz Rumuńskiego Kolegium Fizjoterapeutów reprezentowanego przez dr. Danelciuc Francis i Tadeus Danelciuc. 

Z kliniki Medkinetica w Mołdawii na sympozjum przyjechał prezydent organizacji kinezyterapeutów AOAPKTM Roman Potapenco, który wygłosił referat na temat najczęstszych błędów i poprawnych zasad interpretacji badania X-Ray w bazach szkół Stanów Zjednoczonych.

W programie polskiej grupy była też wizyta studyjna w wiodącej placówce szkolnictwa specjalnego okręgu Suceava (Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei), gdzie rozmawiano na temat metod nauczania oraz organizacji szkolnictwa specjalnego w Rumuni i Polsce.
Uczestnicy zwiedzili także kopalnię soli w Kaczyka, którą pod koniec XVIII wieku zakładali bocheńscy górnicy. Do dziś mieszkają tam ich potomkowie.

Udział w sympozjum to efekt podpisanego przed dwoma laty partnerstwa Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Bochni z Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Sf. Andrei w Gura Humorului.

Z Polski, oprócz bocheńskiej delegacji w sympozjum wzięli udział przedstawiciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Krakowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia