R e k l a m a

Stanisław Kobiela i Zespół Szkół Nr 1 z wyróżnieniami „Bene Meritus”

-

Podczas Jubileuszowej Gali 20-lecia Powiatu Bocheńskiego, która odbyła się w piątek w podziemiach Kopalni Soli Bochnia, wręczono wyróżnienia w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej. W tym roku kapituła jednomyślnie postanowiła przyznać wyróżnienie Bene Meritus Stanisławowi Kobieli, który zmarł 7 czerwca 2018 r., oraz Zespołowi Szkół Nr 1 w Bochni.

Wręczenie honorowych wyróżnień Bene Meritus dla Powiatu Bocheńskiego 2019 rozpoczął cytat: „Zdecyduj, że będziesz kimś na tym świecie, a staniesz się nim. Mierz w wybitność, a trafisz do celu. Oto wielka tajemnica wysiłku i wybitności” (J. Hawes).

Jedną z nagród odebrali Justyna Tarczydło i Jacek Kobiela (dzieci Stanisława Kobieli). Natomiast w imieniu szkoły dyrektor Jan Balicki oraz wieloletnia pedagog tej placówki Alicja Rumer.

Na zdjęciu od lewej: starosta bocheński Adam Korta, Jacek Kobiela, Justyna Tarczydło, przewodnicząca rady powiatu bocheńskiego Bernadetta Gąsiorek.
Na zdjęciu od lewej: starosta bocheński Adam Korta, dyrektor ZS Nr 1 w Bochni Jan Balicki, przewodnicząca rady powiatu bocheńskiego Bernadetta Gąsiorek, Alicja Rumer.

Uzasadnienie przyznania wniosku, które złożyło Stowarzyszenie Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej:

Stanisław Kobiela – z wykształcenia prawnik, ale z pasji historyk, autor wielu publikacji m.in. na temat Bochni. Był lokalnym patriotą, człowiekiem niezwykłej kultury i skromności.

Pasjonat i badacz historii regionalnej, długoletni pracownik Kopalni Soli w Bochni, a społecznie prezes Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jako prezes Zarządu Głównego i jego aktywny działacz był autorem i inicjatorem wielu imprez oraz projektów kulturalnych i historycznych. Był organizatorem odczytów, prelekcji, imprez artystycznych, zebrań, koncertów, wystaw mających na celu pielęgnowanie zdobyczy kulturalnych regionu bocheńskiego.

Inicjator powstania kwartalnika „Wiadomości Bocheńskie”, który początkowo w skromnej postaci czarno-białej gazety, doszedł obecnie do rozmiarów 80-stronicowego magazynu w kolorowych okładkach. Na łamach kwartalnika ukazało się szereg artykułów autorstwa Stanisława Kobieli dotyczących Bochni i losów mieszkańców naszego miasta w latach I wojny światowej, później okupacji niemieckiej, Polskiego Państwa Podziemnego, obozów koncentracyjnych, zbrodni katyńskiej, Holokaustu, a także pierwszych lat powojennych, procesów zbrodniarzy hitlerowskich i represji stalinowskich. Opracowania te wypełniają „białe plamy” w naszej historii oraz pokazują w pełnym świetle tematy zniekształcone lub ograniczone zapisami cenzury w czasach PRL-u.

Na łamach „Wiadomości Bocheńskich” opublikował Bocheński Przewodnik Literacki w trzech częściach. Zainteresowania losami bochniaków w Legionach Polskich zaowocowało licznymi artykułami, a ostatecznie cenną publikacją o bochniakach w Legionach Polskich „Na legionowym szlaku” wydaną przez Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Na jubileusz 200-lecia Liceum Ogólnokształcącego w Bochni Stanisław Kobiela przygotował publikację „Siła przyciągania. Z dziejów gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Bochni i Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej” wydaną przez Stowarzyszenie. Obecnie przygotowana jest do druku kolejna publikacja Stanisława Kobieli, o ucieczce rtm. Witolda Pileckiego z obozu koncentracyjnego w Auschwitz.

Stanisław Kobiela zbierał materiały i opracowywał scenariusze wystaw organizowanych w Stowarzyszeniu. Troszczył się o upamiętnianie lokalnych bohaterów powstań narodowych, bohaterów wojennych oraz osób zasłużonych dla naszego miasta i powiatu. Z jego inicjatywy pamięć wielu tych osób utrwalono w nazwach ulic. W obronie tradycji i historii miasta, jego prestiżu i promocji, z determinacją podejmował akcje niepopularne i trudne, nawiązywał kontakty i współpracę z innymi organizacjami społecznymi i stowarzyszeniami regionalnymi m.in. Klubem Przyjaciół Wieliczki, Towarzystwem Miłośników Zarzecza (na Śląsku Cieszyńskim), Stowarzyszeniem Żydów Bocheńskich w Izraelu oraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów UJ. Przedstawiciele tych organizacji odwiedzają Bochnię, zwiedzają jej zabytki i bocheńską Kopalnię Soli oraz poznają uroki Ziemi Bocheńskiej. Wystawy organizowane w Stowarzyszeniu Bochniaków były również często prezentowane, w ramach tych kontaktów, w innych miastach (Warszawie, Krakowie Wieliczce, Wiśniczu). Również „Wiadomości Bocheńskie” docierają także do oddziałów w kraju i ośrodków polonijnych. To jest bardzo duża, a niestety często niedostrzegana promocja Bochni.

Stanisław Kobiela był też członkiem Kapituły Herkulesa Wiśnickiego. Za działalność regionalną otrzymał nagrodę im. Władysława Orkana, a Minister Energii za zasługi dla górnictwa przyznał mu stopień Generalnego Honorowego Dyrektora Górniczego”.

Uzasadnienie przyznania wyróżnienia dla Zespołu Szkół Nr 1, o które wnioskował Stalprodukt Wamech:

Zespół Szkół Nr 1 to największa szkoła Powiatu Bocheńskiego, która od 130 lat kształci i przygotowuje wykwalifikowanych pracowników dla lokalnego rynku pracy. Od początku istnienia dąży do wypracowania optymalnych warunków wielostronnego rozwoju osobowości uczniów, stwarzania warunków dla rozwoju zainteresowań i talentów w rozwoju w różnych dziedzin, wiedzy oraz umiejętności. Szkoła kształci na wysokim poziomie. Integruje rodziców wokół wspólnej koncepcji wychowania dzieci. Jest znaczącym elementem środowiska lokalnego.

„Mechanik” jest szkołą mającą własny charakter, dający szerokie możliwości zdobywania kompetencji zawodowych. Absolwenci z powodzeniem radzą sobie w działalności zawodowej i realizują się w różnych formach aktywności. Prowadzą własne firmy, działają w samorządach, kształcą uczniów, studentów, pełnią służbę mundurową i realizują pasje.

Szkoła kilkakrotnie zmieniała swoją siedzibę i przeobrażała się na przestrzeni lat, jednak jej najbardziej intensywny rozwój nastąpił po wybudowaniu w 1969 r. nowych obiektów przy ul. Windakiewicza.

Pracuje w niej wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco udoskonala poziom swego wykształcenia. Przez wszystkie lata funkcjonowania „Mechanik” stale się rozwijał. Uruchamiano nowe kierunki kształcenia oraz inwestowano w sprzęt i infrastrukturę. Całkowita liczba wszystkich absolwentów jest trudna do określenia, ale szacuje się, że od początku istnienia liczba wychowanków wynosi ponad 18 tys.

Trudno znaleźć w okolicy placówkę edukacyjną, w której tak wiele na jej rzecz wykonali uczniowie, ich rodzice i pracownicy szkoły”.


Bene Meritus to idea mająca na celu zaprezentowanie szerokiemu gremium dobrych, szlachetnych i godnych naśladowania ludzi oraz instytucji działających na terenie Powiatu Bocheńskiego. To nagroda wyjątkowa, przyznawana od 2003 roku w uznaniu zasług wniesionych w rozwój Ziemi Bocheńskiej. Odznaczenie to może otrzymać osoba, organizacja lub stowarzyszenie, które w sposób szczególny wyróżnia się działalnością publiczną. To osoba lub instytucja, której na sercu leży dobro Ziemi Bocheńskiej, jak również swoją pasją, zaangażowaniem, czy też podejściem do życia, daje przykład i zaraża innych do działania.

Bene Meritus, czyli dobrze czyniący to wyróżnienie, które przyznano dotychczas 24 osobom i instytucjom. Otrzymali je: nieżyjący już kierowca rajdowy Janusz Kulig, Ludwik Węgrzyn, Zdzisława Gnoińska, Ludmiła Gut, Jan Flasza, śp. Anna Łękawa, prof. Czesław Dźwigaj, Adam Sosnowiec, Piotr Janeczek, ks. Stanisław Jachym, Jan Czesak, Marek Rudnik, Eleonora Chmielarska, Leopold Grabowski, Halina Mucha, ks. Jan Nowakowski i Krzysztof Kokoszka.

Wśród wyróżnionych są też instytucje, zakłady pracy i organizacje pozarządowe: Cech Rzemiosł Różnych, Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia, Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu powiatu bocheńskiego, Orkiestra Dęta z Grobli, I Liceum Ogólnokształcące im. króla Kazimierza Wielkiego i Liceum Plastyczne im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc