R e k l a m a

Bochnia. Unieważniono przetarg na remont ul. Kościuszki

-

Zgodnie z naszymi przewidywaniami, magistrat unieważnił przetarg, który miał wyłonić wykonawcę przebudowy ulicy Kościuszki (główna ulica miasta, odcinek od Muzeum do hali targowej Gazaris). Zgłoszone w postępowaniu oferty były za drogie.

W budżecie miasta zabezpieczono na sfinansowanie tego zadania 2,5 mln złotych. Do przetargu wpłynęły dwie oferty – od firmy Enigma Group z Bochni na kwotę prawie 4,9 mln zł oraz od Polskie Surowce Skalne Grupa Budowlana (to firma realizująca prace rewitalizacyjne) na kwotę 5,9 mln zł.

W czwartek oficjalnie poinformowano, że ze względu na to, że „cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i nie jest możliwe zwiększenie tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty (…) zachodzi konieczność unieważnienia postępowania”.

Taki finał postępowania przewidywaliśmy w Bochnianin.pl, a we wtorek na posiedzeniu komisji rewizyjnej Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji UMB, zapowiedział, że „prawdopodobnie przetarg będzie unieważniony i ogłoszony ponownie„.

Czy w ponownym postępowaniu uda się wyłonić wykonawcę?

Na to zadanie Bochni przyznano dotację z Funduszu Dróg Samorządowych (prawie 1,7 mln zł). W lipcu, aby zapewnić wkład własny do realizacji inwestycji radni na wniosek burmistrza dokonali przesunięć w budżecie i zdjęli 500 tys. zł z zadania „budowa KN-2”.

Na czerwono odcinek ul. Kościuszki, który ma być remontowany. W zakresie prac jest m.in. remont kanalizacji opadowej, wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, mała architektura, nowe nasadzenia zieleni, a także krawężniki i kostka granitowa na chodnikach.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc