Koncepcja północnej obwodnicy Bochni ma powstać w ciągu roku. Podpisano umowę

-

Wicemarszałek Łukasz Smółka i Marta Maj, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich podpisali w poniedziałek umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy północnej obwodnicy Bochni, pozwalającej na połączenie drogi wojewódzkiej nr 965 z węzłem autostradowym A4.

Najlepszą ofertę przedstawiła pracownia inżynierska Klotoida z Krakowa. Wartość opracowania dokumentacji i pozyskania decyzji środowiskowej wyniesie ponad pół miliona złotych, z czego budżet województwa pokryje połowę kwoty, a resztę sfinansują powiat bocheński i miasto Bochnia. Przyjęto umowny termin wykonania zadania na koniec listopada przyszłego roku.

– Koncepcja pozwoli na przemyślenie kilka wariantów pod kątem technicznym przed projektem budowlanym i uzyskaniem decyzji środowiskowej, tak by wyeliminować ruch przelotowy z centrum Bochni – wyjaśnił Łukasz Smółka, wicemarszałek Małopolski.

Analiza projektowa obejmie wschodnią część Bochni, północno-wschodnie tereny gminy Bochnia oraz w części tereny gminy Rzezawa. Zdaniem dyrektor Marty Maj opracowanie oceni oddziaływania ruchu drogowego, funkcjonalności oraz diagnozę stanu istniejącego i problemów komunikacyjnych istniejącej drogi wojewódzkiej nr 965, przebiegającej przez centrum Bochni ulicami Proszowską, Konstytucji 3-go Maja, Regis, Szewską, Kazimierza Wielkiego oraz przedstawienie wariantowych propozycji nowego przebiegu drogi po zewnętrznej stronie centrum. Obwodnica będzie miała ok. 4,5 km długości i most na Rabie.

– Nowe połączenie drogowe wraz z połączeniem węzła autostrady A4 Bochnia z DK nr 94 znacznie ograniczy ruch drogowy w ścisłej zabudowie mieszkaniowej, ochroni historyczny układ urbanistyczny centrum miasta, wpisany do rejestru zabytków. Ponadto poprawi się dostępność do innych dróg krajowych oraz obecnych i nowych terenów inwestycyjnych – dodaje Stanisław Bukowiec, poseł na Sejm VIII kadencji.

Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023