R e k l a m a

Odwiedziny przyjaciół z Niemiec. Z życia partnerstwa Bochnia – Saarlouis

-

Pod koniec października odbyło się spotkanie partnerskie stowarzyszeń Bochnia – Saarlouis. Do Bochni przybyła liczna grupa z Saarlouis, by wspólnie z lokalnym stowarzyszeniem zrealizować przedsięwzięcie planowane od wiosny.

Przyjaciele z Niemiec rozpoczęli swój pobyt od udziału w Jubileuszu 20 – lecia Powiatu Bocheńskiego. Urzeczywistniły się pełne emocji warsztaty rozwojowe a w programie zrealizowano m.in. wykład historyczny prof. A. Stempina, wystawę kolaży z historiami osób tworzących partnerstwo, ćwiczenia z Języka Empatii, tworzenie mapy marzeń, dyskusja metodą World Cafe, wspólne gotowanie wg lokalnych receptur, spacery i wspólne biesiadowanie.

Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia – Saarlouis wraz z bliźniaczym stowarzyszeniem z Saarlouis buduje dwustronne relacje dla pokoju i porozumienia. Projekt warsztatów dofinansowała Fundacja Współpracy Polsko Niemieckiej, Starostwo Powiatowe w Bochni oraz inne stowarzyszenia z Bochni.

Stowarzyszenie Partnerskie Bochnia-Saarlouis powstało w 2005 roku. Jego misją jest ułatwianie mieszkańcom Powiatu Bocheńskiego kontaktów z mieszkańcami Landkreis Saarlouis, tworzenie okazji do dialogu, wzajemnego zrozumienia i współpracy.

Dotychczas Stowarzyszenie realizowało projekty partnerskie w dziedzinie kultury, edukacji, turystyki i rekreacji. W 2014 r. otrzymało certyfikat Dobra Jakość Trzeciego Sektora wydany przez Fundację im. Jana Hetmana Tarnowskiego. Od 2015 r. należy do Federacji Małopolska Pozarządowa.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia