R e k l a m a

Władze powiatu w zespołach przy komisji pomocniczej Rady Ministrów

-

Starosta Adam Korta, wicestarosta Ryszard Drożdżak i członek zarządu powiatu Rafał Rudka zostali delegowani przez Związek Powiatów Polskich do prac w zespołach tematycznych działających przy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Związek Powiatów Polskich deleguje przedstawicieli samorządów, których zadaniem będzie aktywne uczestnictwo w posiedzeniach plenarnych KWRiST broniąc interesów samorządów powiatowych.

Starosta Adam Korta został delegowany do prac w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.

Wicestarosta Ryszard Drożdzak będzie zasiadał w Zespole Obszarów Wiejskich, Wsi i Rolnictwa. Natomiast Rafał Rudka w Zespole do spraw ustrojowych.

Czym jest KWRiST?

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego (KWRiST) jest organem pomocniczym Rady Ministrów stanowiącym forum wypracowywania wspólnego stanowiska Rządu i samorządu terytorialnego.

Funkcjonuje na podstawie ustawy z 6 maja 2005 roku o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. 2005 nr 90 poz. 759) oraz zgodnie z Regulaminem Prac Komisji.

KWRiST odbywa swoje posiedzenia z reguły raz w miesiącu, a podczas każdego opiniuje kilkadziesiąt aktów prawnych. Przede wszystkim jednak, praca komisji odbywa się w zespołach tematycznych.

Działalność KWRiST to głównie wypracowywanie wspólnych stanowisk pomiędzy przedstawicielami rządu, a przedstawicielami gmin, miast, powiatów i województw, dotyczących zagadnień ustrojowych. Komisja ta rozpatruje problemy związane z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego, a także sprawy z tego obszaru znajdujące się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, do których należy Rzeczypospolita Polska.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc