Rewitalizacja. Optymistyczny scenariusz: otwarcie trzech ulic w przyszłym tygodniu

-

Podczas październikowej sesji rady miasta zastępca burmistrza Bochni Robert Cerazy zapowiedział, że ul. Solna, Sutoris i Dominikańska mają być otwarte „po 15 listopada”. Obecnie optymistyczny scenariusz zakłada, że drogi te zostaną otwarte w przyszłym tygodniu.

O aktualny stan prac rewitalizacyjnych na tych trzech ulicach dopytują radni na komisjach problemowych. W czwartek temat pojawił się zarówno podczas posiedzenia komisji rozwoju gospodarczego, budżetu i finansów, jak i komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Rafał Nosek, naczelnik wydziału inwestycji, rewitalizacji miasta i funduszy zewnętrznych, przyznał, że optymistyczny scenariusz zakłada otwarcie ul. Solnej, Sutoris i Dominikańskiej w przyszłym tygodniu, czyli do 1 grudnia.

Obecnie trwają jeszcze prace związane z nasadzeniem zieleni. Do montażu jest również kilka elementów małej architektury.

Jest poślizg z nasadzeniami. Myśleliśmy, że uda się to wcześniej wykonać. Mieliśmy szereg uwag. Niektóre drzewka zostały odesłane. Jest osoba z odpowiednimi kwalifikacjami dendrologicznymi, która zajmuje się stricte tymi nasadzeniami. Wykonawca nie wszystkie rzeczy robił od początku poprawnie tak jak powinny być robione. Roboty weryfikowane są na bieżąco – przyznał podczas posiedzenia komisji gospodarki komunalnej i ochrony środowiska naczelnik Rafał Nosek.

Roboty budowlane na tych trzech ulicach zostały zakończone. Brakuje kilku słupków wygrodzeniowych, oznakowania pionowego. Dzisiaj zgłosiliśmy wprowadzenie organizacji ruchu, czyli za tydzień powinniśmy wprowadzić projekt organizacji ruchu. Zgłosiliśmy do nadzoru budowlanego wniosek o użytkowanie przed wykonaniem wszystkich robót. Najpierw musimy mieć odbiór z nadzoru budowlanego. Myślimy, że to zbiegnie się w czasie. Termin przeglądu nie został jeszcze ustalony, ale taka kontrola obowiązkowo musi być przeprowadzona przez nadzór budowlany. Optymistycznie widzę, że ruch na tych ulicach będzie dopuszczony w przyszłym tygodniu powiedział Rafał Nosek.

W rozmowie z Bochnianin.pl naczelnik Rafał Nosek wyjaśnił, że projekt organizacji ruchu zakłada ruch jednokierunkowy z wjazdem na ulicę Sutoris od ulicy Kraszewskiego i dalej ulicą Dominikańską. Ruch ma być jednak ograniczony w soboty od godz. 15.00 oraz w niedziele i święta.

Dodatkowo na ul. Dominikańską ma zostać przeniesiony postój taksówek. Z kolei ruch na ul. Solnej (jednokierunkowy od ul. Trudnej) ma być przeznaczony tylko dla pojazdów uprzywilejowanych, taksówek, mieszkańców, zaopatrzenia i rowerzystów.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

marzec, 2023