R e k l a m a

Otwarto posterunek policji w Trzcianie. Będzie obsługiwał też Żegocinę i Łapanów – ZDJĘCIA

-

Po blisko 5 latach, w poniedziałek 25 listopada uroczyście reaktywowano funkcjonowanie jednostki, mieszczącej się teraz w wyremontowanych i odpowiednio wyposażonych pomieszczeniach.

Komendant Powiatowy Policji w Bochni insp. Jerzy Polczyk podkreślił, że reaktywacja Posterunku Policji w Trzcianie jest odpowiedzią kierownictwa policji na inicjatywę społeczną przywrócenia posterunku przedstawioną przez wójta gminy Trzciana.

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał symboliczny klucz asp. szt. Pawłowi Solarczykowi – kierownikowi nowego posterunku, a budynek został poświęcony przez duszpasterza i kapelana policji ks. Stanisława Sojkę.

W uroczystościach wzięli udział posłowie z regionu – Stanisław Bukowiec, Arkadiusz Mularczyk oraz Józefa Szczurek-Żelazko.


Posterunek w Trzcianie powstał w 2004 r i funkcjonował do 2015 r.  W marcu 2015 r. został zlikwidowany. W budynku był Punkt Przyjęć Dzielnicowych. Podczas konsultacji i debat społecznych prowadzonych przez policjantów Komendy Powiatowej Policji w Bochni ze społecznością lokalną i radnymi Gminy Trzciana podnoszono przede wszystkim problem utrudnionego kontaktu z dzielnicowym, który dotychczas służbę pełnił w Punkcie Przyjęć przez kilka godzin tygodniowo oraz zbyt długi czas reakcji na zgłaszane interwencje.

Ponadto, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa publicznego, stwierdzono wzrost zdarzeń o charakterze chuligańskim w tej części powiatu.  Inicjatywę społeczną przywrócenia posterunku przedstawił pan Cezary Stawarz – Wójt Gminy Trzciana. Samorząd pokrył koszty remontu, przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby tej jednostki Policji. Dzisiaj posterunek  po 5 latach został reaktywowany.

Posterunek Policji w Trzcianie mieści się w budynku własności Skarbu Państwa znajdującym się w zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zlokalizowany jest on w m. Trzciana w budynku oznaczonym numerem 172, przy drodze powiatowej nr 2095K. Budynek w październiku br. został wyremontowany, umeblowany i wyposażony w niezbędne instalacje (system kontroli dostępu, monitoring wewnętrzny) ze środków finansowych Urzędu Gminy w Trzcianie.

Posterunek został utworzony w 7 – osobowym stanie etatowym, a jego obsada przedstawia się następująco: kierownik Posterunku – 1, starszy dzielnicowy – 1, dzielnicowy – 3, policjant PI – 2.  Kierownikiem Posterunku został  asp. sztab. Paweł Solarczyk.

Zakresem swojego działania, jednostka ta obejmuje teren trzech gmin; Łapanów, Trzciana oraz Żegocina, w których łącznie zamieszkuje ponad 19 tysięcy mieszkańców. Zakłada się, że służby w posterunku będą odbywały się codziennie, na dwóch zmianach, przy wsparciu policjantów Komisariatu Policji w Nowym Wiśniczu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc