R e k l a m a

Bochnia. Podpisano umowę na budowę I etapu łącznika A4. Powstanie w niespełna 2 lata

-

Budowa ronda i skrzyżowania oraz przebudowa istniejących dróg – to zadania, jakie zostaną zrealizowane w ramach projektu budowy nowego połączenia między węzłem autostradowym „Bochnia” i drogą krajową nr 94. Umowę na wykonanie I etapu inwestycji przekazał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Etap I projektu przewiduje połączenie węzła autostradowego „Bochnia” z ul. Krzeczowską. W tym celu wybudowana zostanie droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi. Łączna długość tego odcinka drogi wojewódzkiej to ok. 1,8 km. Wykonawcą inwestycji jest firma STRABAG Infrastruktura Południe Sp.zo.o.

Orientacyjny przebieg łącznika autostradowego w Bochni. Na czerwono I etap, na niebiesko II etap. Źródło mapy: Google Maps.

– Chcemy, by małopolscy kierowcy mogli poruszać się po lokalnych drogach szybko i bezpiecznie. Zaplanowana inwestycja pozwoli znacząco usprawnić komunikację w tym rejonie. Poprawi też komfort życia mieszkańców Bochni i okolic – mówi marszałek Witold Kozłowski.

Wzrastająca ilość samochodów, w połączeniu ze złym stanem dróg przekłada się na radykalne obniżenie bezpieczeństwa, znaczne wydłużenie czasu przejazdu, a także negatywnie oddziałuje na środowisko naturalne. Liczymy, że inwestycja pozwoli na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrum Bochni usprawniając jej system komunikacyjny. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 35 mln złotych – podkreśla wicemarszałek Łukasz Smółka.

W ramach I etapu zaplanowano nie tylko przebudowę istniejących dróg, ale także: budowę ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcina drogi powiatowej nr 1424K, budowę ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską oraz budowę skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi powiatowej 1424K przewidzianym do zmiany na odcinek drogi gminnej.

Planowane jest wykonanie w pierwszej kolejności robót budowlanych na odcinku od początku opracowania do ronda ul. Smyków wraz z połączeniem do DP 1424K oraz pozyskanie decyzji na użytkowanie tego odcinka drogi.

Zgodnie z zapisami przetargu, wykonawca ma od dziś 20 miesięcy na realizację kontraktu.

W uroczystym podpisaniu umowy uczestniczyli dziś politycy i samorządowcy z Bocheńszczyzny – poseł Stanisław Bukowiec, radny wojewódzki Piotr Dziurdzia, starosta bocheński Adam Korta oraz burmistrz miasta Stefan Kolawiński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc