R e k l a m a

Barbórka w Bochni. Ilu turystów odwiedziło w tym roku kopalnię?

-

W czwartek w Komorze Ważyn bocheńskiej kopalni soli odbyła się uroczysta „Barbórka”. Tradycyjnie była to także okazja do podsumowania tego, co ważnego wydarzyło się w zakładzie w mijającym roku.

Takie podsumowanie przedstawia zawsze prezes kopalni – dla zajmującego to stanowisko od pół roku Macieja Kuszlika był to „barbórkowy” debiut.

Prace górnicze

Prezes wyliczał prace, które górnicy wykonali w tym roku:

– Podsadzono 1000 m3 wyrobisk w niedostępnej, zachodniej części kopalni. W ramach prac likwidacyjnych i utrzymania ruchu wykonano 10 głównych zadań m.in został zakończony remont maszynowni wyciągowej szybu Campi, zmodernizowano rurociągi solankowe i sprężonego powietrza, odwiercono trzy otwory podsadzkowe w zachodniej części kopalni o łącznej długości 200 mb. Dokonano przebudowy 20 mb podłużni Podmoście, wykonano trzy rząpia w celu ujęcia wód dopływających do poziomu Danielowiec… – mówił Maciej Kuszlik.

– Pozostałe zadania związane były z bieżącym utrzymaniem wyrobisk, dotyczyły utrzymania zabytkowej części kopalni. Przebudowane zostało 70 mb podłużni Danielowiec oraz 40 mb podłużni Sienkiewicz. Wykonano remont komory kieratowej wraz z kieratem Rabsztyn, przeprowadzono roboty zabezpieczające w Komorze Kołdras oraz Komorze 81.

To nie koniec inwestycji: – W ramach dofinansowania ze środków unijnych dla projektu nowej trasy turystycznej przebudowano w 2019 roku 100 mb podłużni Wernier oraz rozpoczęto prace projektowe związane z wykonaniem stałej wystawy.

Problem zagospodarowania urobku solnego, który pochodzi z robót górniczych w zakładzie w Bochni został rozwiązany przez podpisanie umowy ze spółką z Sosnowca, która wykorzystuje go do rekultywacji terenów pogórniczych. Kontynuowane są prace projektowe związane z wykonaniem przy szybie Moszczenica instalacji ługującej urobek solny.

Prezes Kuszlik wspomniał też o odkryciach archeologicznych w centrum Bochni:

– W związku z odkryciem średniowiecznego Szybu Wielki w trakcie prowadzonych prac rewitalizacyjnych na bocheńskim rynku, zaszła konieczność zlecenia projektu na jego uszczelnienie.

Maciej Kuszlik poinformował również, że w czerwcu bieżącego roku minister energii zaakceptował aktualizację programu likwidacji, wydłużającą okres likwidacji do 2027 roku. – Potrzeba przedłużenia programu likwidacji wynikła głównie z konieczności wprowadzenia dodatkowego zakresu robót podsadzkowych, likwidacji zagrożenia wodnego, a także prowadzenia dodatkowego zakresu robót związanych z zabezpieczeniem zabytkowych wyrobisk – wyjaśnił.

W maju br. uzyskano zgodę Komisji Europejskiej na udzielanie do 2020 r. pomocy publicznej, celem prowadzenia prac ochronnych i zabezpieczających w Kopalni Soli Bochnia.

Bilety on-line i 175 tys. turystów

W 2019 roku bocheńska kopalnia wprowadziła sprzedaż biletów przez internet.

– Mam nadzieję, że przyszły rok pozwoli nam osiągnąć zamierzone cele, że systematycznie będzie rosła liczba odwiedzających naszą kopalnię turystów i tym samym pozwoli nam wszystkim z optymizmem patrzyć w przyszłość. Musimy jednak pamiętać, że ciągle trzeba poszerzać naszą ofertę, stale przedstawiać ciekawsze propozycje oraz nowe atrakcje, aby przyciągać turystów – zwracał uwagę Maciej Kuszlik.

Prezes kopalni dodał: – Od połowy 2019 roku obserwujemy wzrost zainteresowania naszą kopalnią w porównaniu do roku poprzedniego. Myślę, że do końca roku odwiedzi nas ponad 175 tys. turystów.

Coroczna uroczysta Barbórka jest okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień osobom zasłużonym dla Kopalni Soli Bochnia.

W tym roku przyznano następujące odznaczenia i wyróżnienia:

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Adam Gawęda wyróżnił za zasługi dla rozwoju górnictwa Odznaką Honorową „Zasłużony dla Górnictwa RP” 

Pana
Jędryka Stanisława

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Pan Adam Gawęda wyróżnił nadaniem stopnia górniczego:

DYREKTOR GÓRNICZY I stopnia

Marek Fortuna
Jan Turek

DYREKTOR GÓRNICZY III stopnia

Grażyna Wszołek

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Maciej Kuszlik wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

INŻYNIER GÓRNICZY I STOPNIA

Michał Flasza

INŻYNIER GÓRNICZY II STOPNIA

 1. Witold Kołdras 
 2. Piotr Siwek 
 3. Konrad Tynka 

INŻYNIER GÓRNICZY III STOPNIA

 1. Łukasz Chojnacki 
 2. Michał Jodłowski 

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Maciej Kuszlik wyróżnił nadaniem stopni górniczych następujące osoby:

GÓRNIK I STOPNIA

1. Jerzy Cieśla 
2. Tomasz Dąbrowski 
3. Szczepan Dziuba 
4. Tomasz Jewuła 
5. Bartłomiej Łysik 
6. Rafał Pagacz 
7. Bogdan Słonczyński 
8. Robert Tekiela 
9. Mateusz Turek

GÓRNIK II STOPNIA

1. Tomasz Bratownik 
2. Karol Broda 
3. Wojciech Dyga 
4. Marcin Filipek 
5. Dariusz Grzybek 
6. Piotr Jaskierski 
7. Daniel Kaczmarczyk 
8. Jan Marzec
9. Tomasz Niemiec 
10. Kamil Przybyłko

GÓRNIK III STOPNIA

Kamil Jewuła Kamil
Tadeusz Krakowski 
Ireneusz Stokłosa 
Radosław Struzik 
Rafał Zdebski 

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu w uznaniu zasług wniesionych w udoskonalenie i rozwój ratownictwa górniczego oraz długoletniej, ofiarnej pracy w imię szczytnych zasad ochrony i ratowania bezcennej wartości życia ludzkiego, odznaczyła:

Srebrnym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Pana: Jerzego Michaldo

Brązowym Medalem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A.

Pana: Krzysztofa Szydłowskiego

Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce przyznał honorowe odznaki Zasłużony dla Ratownictwa i Związku Zawodowego Panom:

 1. Krzysztofowi Szydłowskiemu
 2. Piotrowi Janikowi

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Maciej Kuszlik wyróżnił przyznaniem honorowej szpady górniczej następujące osoby:

 1. Adam Chojnacki 
 2. Tomasz Jodłowski 
 3. Piotr Siwek 
 4. Michał Wilk 

Prezes Zarządu Kopalni Soli Bochnia Pan Maciej Kuszlik wyróżnił przyznaniem honorowego kordzika następujące osoby:

 1. Jerzy Cieśla 
 2. Łukasz Chojnacki
 3. Michał Dobranowski 
 4. Andrzej Fijołek 
 5. Barbara Korta 
 6. Jakub Nowak 

Tradycyjnie, w głosowaniu w ramach oddziału górniczego dokonano wyboru Górnika Roku. W tym roku zaszczytnym tytułem uhonorowany został Pan

Ryszard Wygoda

Już tradycyjnie dyrekcja i zarządy związków zawodowych postanowiły wyróżnić i uroczyście podziękować za lata pracy pracownikom kopalni, którzy w bieżącym roku nabyli prawa emerytalne i postanowili odejść na zasłużoną emeryturę.

 1. Zdzisław Heczko 
 2. Krzysztof Przybyłko 
 3. Zbigniew Rojek 
 4. Waldemar Skowronek 

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc