R e k l a m a

Poseł Bukowiec na posiedzeniu Zarządu Powiatu w Bochni

-

Powiat Bocheński od 12 lat nie miał swojego przedstawiciela w Sejmie, na szczęście podczas ostatnich wyborów, ta sytuacja zmieniła się, dzięki czemu działania władz Bocheńszczyzny mające na celu rozwój naszego Regionu mogą zostać dodatkowe wsparcie. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Bochni zaprosił na ostatnie posiedzenie Posła na Sejm RP Stanisława Bukowca.

Dyskusja koncentrowała się wokół działań, które są priorytetem czy to dla Zarządu czy dla Pana Stanisława Bukowca. To przede wszystkim budowa Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Bochni, powstanie hospicjum stacjonarnego, zagospodarowanie budynku po byłym Pogotowiu Ratunkowym.

Panowie dyskutowali również o ułatwieniach komunikacyjnych czy planach infrastrukturalnych. Co prawda ostatnio podpisana została umowa na budowę pierwszego etapu łącznika autostradowego, jednak ważna dla naszego regionu jest kontynuacja tych prac. Rozmawiano również na temat przebiegu Sądeczczanki czy dodatkowym zjeździe z obwodnicy Bochni przy ul. Brzeźnickiej.

Rozwój Bochni i Ziemi Bocheńskiej powinien łączyć. Dlatego chętnie pomagam przy rozwiązywaniu trudnych problemów. Tak było podczas mojej rocznej pracy w Sejmiku Wojewódzkim, kiedy m.in. udało się zapewnić 40 mln zł w budżecie Małopolski na budowę I etapu łącznika. Tak będzie i teraz podczas pełnienia mandatu posła. Dziękuję Zarządowi Powiatu za merytoryczne spotkanie – mówi poseł Bukowiec.

Bardzo dziękuję Panu Posłowi, że przyjął zaproszenie na posiedzenie Zarządu. To ważne aby się spotykać i rozmawiać o przyszłości. Jestem pełen optymizmu, gdyż wiele ważnych spraw dla naszego regionu, jak budowa ZOL-u czy Hospicjum są zarówno dla Zarządu i Pana Posła sprawami priorytetowymi. Jestem przekonany, że wspólnymi siłami możemy zyskać więcej dla Bocheńszczyzny – podsumowuje Starosta Adam Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia