R e k l a m a

Bochnia. Jest dotacja na dokończenie budowy KN-2

-

W poniedziałek bocheński magistrat przekazał informację z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie o zakwalifikowaniu do dofinansowania budowy ostatniego odcinka KN-2 w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Ostatni etap budowy KN2 dotyczy nowego odcinka drogi od ulicy Turkowskiego do ulicy Brodzińskiego.

Orientacyjny przebieg KN-2. Na niebiesko zrealizowany ostatnio odcinek od ul. Pileckiego do ul. Turkowskiego, a na czerwono planowany fragment od ul. Turkowskiego do ul. Brodzińskiego. Źródło: Google Maps

– W ramach projektu planowany jest również szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo zarówno pieszych jak i kierowców tj.: chodnik wraz ze ścieżką rowerową, wyniesienie nawierzchni skrzyżowania ul. Nowy Świat z drogą główną KN2 wraz ze strefą zamieszkania w kierunku osiedla Niepodległości – informuje bocheński magistrat.

Dodatkowo zaprojektowano:

  • na wysokości pętli autobusowej przejście dla pieszych z kierunku zachód – wschód wraz z elementami bezpieczeństwa ruchu, co zapewni dostęp komunikacyjny bezpośrednio z KN2 na teren osiedla,
  • oświetlenie drogowe na całym odcinku,
  • aktywne znaki D-6,
  • malowanie grubowarstwowe,
  • przejścia dwukolorowe oraz punkty odblaskowe w jezdni.

Zaprojektowano również przekładki istniejącej infrastruktury podziemnej będącej w kolizji z nową jezdnią asfaltową. Ponadto przewidziano do wykonania zbiorniki wód opadowych wraz z regulatorami przepływu, których zadaniem będzie ograniczenie kumulacji wody opadowej i jej retencja.

– Budowa ostatniego odcinka obwodnicy północno-zachodniej Bochni umożliwi wyprowadzenie ruchu ze ścisłego centrum miasta podkreślają bocheńscy urzędnicy.

W oficjalnym komunikacie magistrat nie poinformował o wysokości dotacji, na razie tych danych nie opublikował także Małopolski Urząd Wojewódzki.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia