R e k l a m a

Bochnia. Ruszyła budowa I etapu łącznika A4. Wbito pierwsze łopaty – ZDJĘCIA i WIDEO

-

We wtorek oficjalnie ruszyła budowa I etapu łącznika autostradowego w Bochni. Symboliczne „pierwsze łopaty” wbili m.in. przedstawiciele władzy samorządowej i rządowej oraz radni. Droga połączy węzeł autostradowy „Bochnia” z ulicą Krzeczowską.

Bardzo się cieszę, że mimo zimowego okresu drogowcy nie boją się zimy. Przystępują do wbicia łopaty, przystępują do prac ziemnych, po to, żeby w połowie wakacji 2021 roku ta inwestycja mogła być oddana – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa małopolskiego.

„Ważny dzień dla Bochni”

To ważny dzień dla Bochni, to ważny dzień dla powiatu bocheńskiego. Po kilku – a jak liczą niektórzy – po kilkunastu latach rozpoczynamy inwestycję, na którą czekali mieszkańcy 100-tysięcznego powiatu bocheńskiego, ale nie tylko. Dlatego, że ten łącznik autostradowy ma służyć również południowym częściom województwa małopolskiego: powiatowi limanowskiemu, innym regionom. Ten łącznik ma pomóc w sprawnym skomunikowaniu się mieszkańców południowej części Małopolski z autostradą – stwierdził poseł Stanisław Bukowiec.

I etap to oczywiście początek. Przed nami niełatwe zadanie zakończenia procedur administracyjnych związanych z II etapem, który ma połączyć ten łącznik z drogą krajową. Mam nadzieję, że te zadania będą sprawnie realizowane, że wspólnie zarówno samorządowcy jak i administracja państwowa pozwoli rozwiązać te problemy, które są przed nami i II etap łącznika niebawem będzie można również w taki uroczysty sposób rozpoczynać – dodał Stanisław Bukowiec.

Kilkanaście lat starań

Starosta bocheński Adam Korta również zwrócił uwagę, że historia planowania budowy łącznika autostradowego w Bochni ma już kilkanaście lat.

Przez kilkanaście lat czyniono starania, zabiegi, aby w końcu wykonać drogę, która ma łączyć autostradę nr 4 z drogą krajową nr 94. Udało się to w tym roku. Dzisiaj szczęśliwie będziemy mogli tę inwestycję rozpocząć. Samo rozpoczęcie inwestycji to jeden element, natomiast przygotowanie inwestycji to jest bardzo długi proces – powiedział starosta Adam Korta.

Pamiętam jak pierwsze rozmowy, działania, były podejmowane za ówczesnego burmistrza Wojciecha Cholewy, kiedy jeszcze nie została wybudowana autostrada a już zaczęto mówić o drodze, która miała łączyć autostradę z drogą krajową nr 94. To również działania, które czynił ówczesny burmistrz Bochni Bogdan Kosturkiewicz. Ówcześni starostowie: Jacek Pająk, Ludwik Węgrzyn, ale również obecny pan burmistrz Stefan Kolawiński. Te działania wszystkich samorządów na przestrzeni kilkunastu lat doprowadziły do tego, że dzisiaj spokojnie możemy rozpoczynać tę inwestycję. Cieszę się, że również jestem w tym gronie. Wcześniej zajmowałem się infrastrukturą powiatową i też w jakiś sposób uczestniczyłem w tym przedsięwzięciu – mówił Adam Korta.

I etap nie rozwiąże problemów Bochni

Ta część łącznika to jest element, który załatwia sprawę i komunikuje strefę aktywności gospodarczej (BSAG). Natomiast nie rozwiązuje problemów miasta, które bez dalszej budowy będzie nadal rozjeżdżane – zwrócił uwagę Stefan Kolawiński, burmistrz Bochni.

Orientacyjny przebieg łącznika autostradowego w Bochni. Na czerwono I etap, na niebiesko II etap. Źródło mapy: Google Maps.

Co w ramach I etapu?

W ramach I etapu inwestycji planowane jest wykonanie połączenia od węzła autostradowego „Bochnia” do ul. Krzeczowskiej. Wybudowana zostanie nowa droga wojewódzka klasy G wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W ramach realizowanego zadania zostaną zbudowane m.in. ronda na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi i ul. Smyków oraz przekładanego odcinka drogi powiatowej nr 1424K, rondo na skrzyżowaniu nowobudowanej drogi z ul. Krzeczowską, skrzyżowania rozbudowywanej drogi powiatowej 1424K z odcinkiem drogi, budowa mostów jednoprzęsłowych M1 i M2 nad rowami melioracyjnymi, budowę przepustu P1 na rowie melioracyjnym, budowę placu do zawracania w ciągu odcinka drogi powiatowej nr 1424K przewidzianego do zmiany na odcinek drogi gminnej, przebudowę lub rozbudowę istniejących dróg w zakresie niezbędnym do dowiązania do przedmiotowej drogi.

Długość realizowanego odcinka drogi wojewódzkiej wynosi ok. 1,8 km.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Na wybudowanie drogi firma ma 20 miesięcy od podpisania umowy, czyli do 27 lipca 2021 roku.

Koszt zadania to ok. 35,8 mln zł. Inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ale w montażu finansowym uczestniczą również lokalne samorządy. Powiat Bocheński i Gmina Miasta Bochnia dokładają się po 600 tys. zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia