R e k l a m a

Spotkanie opłatkowe w WTZ Proszówki – ZDJĘCIA

-

W środę w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Proszówkach odbyło się tradycyjne spotkanie opłatkowe. Podopieczni placówki dla zaproszonych gości przygotowali krótki program artystyczny z życzeniami i kolędami.

Kierownik WTZ Edward Firek witając gości, złożył podziękowanie za całoroczną pomoc przyjaciołom i darczyńcom placówki. W sposób szczególny podziękował zarządowi powiatu reprezentowanemu przez starostę bocheńskiego Adama Kortę, burmistrzowi Bochni Stefanowi Kolawińskiemu, Krzysztofowi Kołodziejczykowi, który sfinansował koszty spotkania opłatkowego. Słowa wdzięczności skierowano również dla państwa Kingi i Piotra Waśniowskich za znaczną pomoc finansową i rzeczową przekazaną na rzecz podopiecznych WTZ.

Zaproszenie na spotkanie opłatkowe oprócz wymienionych powyżej przyjęli przyjaciele i darczyńcy placówki wśród których znaleźli się: burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzata Więckowska, kierownicy biur poselskich Elżbieta Adamska oraz Karol Klima, radni różnych szczebli samorządu: Mariusz Zając, Franciszek Pajor oraz Eugeniusz Konieczny.

Do wspólnego kolędowania i składania życzeń dołączyli: Tomasz Gądek – Galeria Rondo, Izydor Puścizna i Czesław Moskal z MZON Bochnia, Katarzyna Serwinowska – kierownik GOPS, Tomasz Sieczka – PCPR Bochnia, Barbara Hałas – dyrektor DPS, Jerzy Turek – SOSW, Elżbieta Rydz-Szczepaniec – dyrektor Domu Dziecka, Halina Mucha – Civitas Christiana, Mieczysław Damski, Jerzy Wojnar – Staropolska Wyższa Szkoła oddział Bochnia, Jacek Tyrka – firma „Multiagent”, Ewa Rachfalik, Małgorzata Zając, Beniamin Poloczek – firma Pol-Bruk oraz liczne grono rodziców.

W imieniu Stowarzyszenia AMICUS HOMINIS prezes zarządu Adam Wyszkowski podziękował za pomoc i współpracę wszystkim osobom wspierającym WTZ oraz złożył wszystkim świąteczne życzenia.

W imieniu rodziców zabrał głos Józef Mikulski, który skierował słowa podziękowania do kierownika i kadry WTZ za całoroczną opiekę nad uczestnikami Warsztatu. Złożył też życzenia wszystkim obecnym na spotkaniu.

Wspólną modlitwę poprowadził zaprzyjaźniony z placówką proboszcz parafii w Proszówkach ks. Stanisław Kania, który przybył na spotkanie wraz z ks. kanonikiem Romanem Rakiem. Podczas łamania się opłatkiem i składania życzeń nie zabrakło wzruszeń i szczerych serdecznych, świątecznych życzeń. Gdy już wszystkie życzenia zostały wypowiedziane zaproszeni goście zasiedli do wspólnego wigilijnego stołu.

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Specjalnej Troski AMICUS HOMINIS oraz pracownicy i uczestnicy WTZ dziękują wszystkim przyjaciołom za pomoc i wsparcie w mijającym roku 2019 i jednocześnie życzą wszystkim błogosławionych, rodzinnych, pełnych pokoju Świąt Bożego Narodzenia.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc