R e k l a m a

Powstał zespół parlamentarny ds. rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. Jest w nim poseł z Bochni

-

Grupa 15 parlamentarzystów z klubu PiS powołała zespół parlamentarny do spraw rozwiązań komunikacyjnych w Małopolsce. Chcą zajmować się m.in. budową drogi szybkiego ruchu Brzesko-Nowy Sącz.

W nazwie zespołu odnotowano, że ma on także zajmować się takimi strategicznymi inwestycjami jak budowa nowej linii kolejowej Podłężę – Tymbark/Mszana Dolna i modernizacje już istniejącej linii kolejowej Chabówka – Nowy Sącz.

– Celem powołania Zespołu jest przede wszystkim zwiększenie dostępności komunikacyjnej Małopolski południowej oraz otwarcie nowych połączeń drogowych i kolejowych do granicy państwa oraz na południe Europy, a także podniesienie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu Małopolski – czytamy w regulaminie.

Zespół ma to robić poprzez propagowanie i wspieranie idei budowy wymienionych wyżej inwestycji, organizowanie konferencji i seminariów związanych z ich realizacją oraz nawiązywanie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, a także innymi podmiotami wspierającymi te przedsięwzięcia.

Przewodniczącym zespołu został Arkadiusz Mularczyk, wiceprzewodniczącym Patryk Wicher, a sekretarzem – Stanisław Bukowiec. Do zespołu należą też: Barbara Bartuś, Rafał Bochenek, Elżbieta Duda, Jan Duda, Andrzej Gut-Mostowy, Filip Kaczyński, Jacek Osuch, Anna Paluch, Anna Pieczarka, Urszula Rusecka, Józefa Szczurek-Żelazko, Ryszard Terlecki.

Pierwsze posiedzenie zespołu ma się odbyć w styczniu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia