R e k l a m a

Prawie 0,5 mln zł dotacji dla SOSW

-

Projekt pod nazwą „Pozwól mi zrozumieć świat”, którego wnioskodawcą jest Powiat Bocheński znalazł się w gronie 24 najlepszych inicjatyw edukacyjnych i uzyskał prawie 0,5 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bochni uplasował się w rankingu na 19 pozycji spośród 179 zgłoszonych inicjatyw edukacyjnych. Jego celem jest podniesienie kompetencji i umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród uczniów szkoły podstawowej w SOSW.

Wsparciem zostaną objęci uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym, a także uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Wybór grupy wynikał z przeprowadzonej diagnozy potrzeb Ośrodka. Jej przedmiotem było wnikliwe rozpoznanie specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów szkół podstawowych, określenie poziomu ich kompetencji oraz identyfikacja zdolności i uzdolnień.

Istotnym obszarem diagnozy było także sprecyzowanie potencjału technicznego i infrastrukturalnego w zakresie narzędzi TIK, dookreślenie i skonkretyzowanie zapotrzebowania w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do identyfikowania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, kształcenia, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów.

Uczniowie będą brali udział w dodatkowych zajęciach dostosowanych do ich specyficznych potrzeb. Zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje matematyczno-przyrodnicze, w tym wycieczki edukacyjne do Ogrodu Doświadczeń w Krakowie, Centrum Nauki Kopernika, Narodowego Muzeum Techniki i Planetarium w Warszawie, Centrum Nauki i Wiedzy o Wodzie Hydropolis oraz Oceanarium we Wrocławiu – mówi Adam Korta, starosta bocheński.

Ponadto uczniowie wezmą udział w zajęciach rozwijających zainteresowania technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, warsztatach zaradności osobistej, zajęciach z zakresu socjoterapii oraz arteterapii – ceramiki, muzykoterapii i teatroterapii.

Komplementarnym działaniem będzie doposażenie pracowni TIK, utworzenie i wyposażenie międzyszkolnego laboratorium matematyczno-przyrodniczego oraz specjalistycznych pracowni, czyli pracowni ceramicznej, międzyszkolnej pracowni rozwoju osobowości, a także doposażenie pracowni gospodarstwa domowego – wyjaśnia Teresa Jaszczyńska, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni.

Projekt realizowany będzie w latach 2020-2022.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia