Powiat Bocheński. Prawie 30 mln zł na inwestycje w 2020 roku – LISTA

-

Dochody w wysokości prawie 127 mln zł, wydatki na ponad 139 mln zł, w tym na inwestycje ok. 29,5 mln zł – to główne założenia budżetu Powiatu Bocheńskiego na 2020 r.

Uchwałę budżetową na 2020 rok powiatowi radni przegłosowali podczas sesji, która odbyła się 30 grudnia 2019 r.

Przed głosowaniem uchwały budżetowej starosta Adam Korta zwrócił uwagę, że wydatki inwestycyjne stanowią ponad 21 proc. całości budżetu.

Budżet, który państwu przedstawiam w imieniu zarządu powiatu jest budżetem dobrym, realnym, stabilnym, zapewniającym rozwój powiatu. Świadczy o tym fakt ujęcia w nim wydatków majątkowych, inwestycyjnych, na poziomie prawie 30 mln zł. W tym największą pozycję stanowią inwestycje drogowe na kwotę przekraczającą 24 mln zł – powiedział Adam Korta, starosta bocheński.

Chcę zwrócić uwagę, że procentowo do wydatków stanowi to 21,16 proc. To duży udział wydatków inwestycyjnych w stosunku do ogółu budżetu. Tym bardziej, że w uchwalanym rok temu budżecie na 2019 rok wydatki inwestycyjne stanowiły 13,83 proc. W związku z tym trzeba patrzeć na to bardzo pozytywnie. Mimo to, że nie jest to rok wyborczy (samorządowy) to wydatki inwestycyjne w tym budżecie, który zarząd powiatu przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej i państwu, wzrastają – przyznał starosta Adam Korta.

Uchwałę poparło 20 radnych, 1 osoba była przeciwko i 1 wstrzymała się od głosu.

Wynik głosowania uchwały budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok:

za (20): Adam Korta, Beata Makowska, Bernadetta Gąsiorek, Bernadetta Błoniarz, Bogdan Szymczyk, Dorota Palej-Maliszczak, Jerzy Raczyński, Jerzy Łacny, Jerzy Błoniarz, Józef Mroczek, Józef Słonina, Małgorzata Brzegowa, Marek Rudnik, Marek Patalita, Mariusz Zając, Michał Góra, Paweł Leśniak, Rafał Rudka, Rafał Sroka, Wiesław Kukla;

przeciw (1): Piotr Bartyzel;

wstrzymał się (1): Józef Radzięta;

nieobecny (1): Ludwik Węgrzyn.

Najważniejsze liczby związane z budżetem Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok:

 • dochody: 126 863 302,37 zł;
 • wydatki: 139 212 291,32 zł;
 • deficyt: 12 348 988,95 zł.

Poniżej przygotowane przez Bochnianin.pl zestawienie wydatków majątkowych (inwestycji) zapisanych w budżecie Powiatu Bocheńskiego na 2020 rok:

 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn: „Opracowanie wielowariantowej koncepcji przełożenia DW 965 w powiązaniu z węzłem autostradowym A4 Bochnia wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – 127 500,00 zł;
 • Dotacja dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. „Połączenie drogowe węzła autostradowego A4 – Bochnia z drogą krajową 94” – 585 007,65 zł;
 • Budowa budynku administracyjnego – etap III – 952 335,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: ,,Rozbiórka istniejącego mostu o nr JNI 30004943 i budowa nowego obiektu inżynierskiego – mostu w ciągu drogi powiatowej nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie wraz z rozbudową i przebudową skrzyżowania dróg powiatowych nr 2072K Leszczyna – Nowe Rybie i nr 2074K Żegocina – Kamionna w miejscowości Kamionna” – 100 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 2074 K Żegocina – Kamionna w miejscowościach Żegocina i Bełdno – 84 378,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa istniejącego mostu o JNI 30004924 w ciągu drogi powiatowej nr 1435K Cerekiew – Brzesko w miejscowości Cerekiew i Bratucice w km 1+826 – 50 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Przebudowa istniejącego mostu o JNI 30004953 w ciągu drogi powiatowej nr 2081K Leszczyna – Wieruszyce w miejscowości Cichawka i Wieruszyce w km 5+549 – 50 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 30004958 i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2082K Olchawa – Leszczyna w miejscowości Królówka w km 4+787 – 50 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: Rozbiórka istniejącego mostu o JNI 30004964 i budowa nowego obiektu inżynierskiego w ciągu drogi powiatowej nr 2087K Rzezawa – Brzeźnica w miejscowości Rzezawa w km 0+098 – 50 000,00 zł;
 • Opracowanie dokumentacji projektowych na zadania drogowe – 96 622,00 zł;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 1428K w km 6+462 do km 7+270 w miejscowości Rzezawa, powiat bocheński – 1 874 722,51 zł;
 • Przebudowa drogi powiatowej nr 2082K w km od 3+042 do km 3+958 oraz w km od 4+175 do km 4+715 w miejscowości Królówka, powiat bocheński – 2 810 276,29 zł;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021 K w km 2+260 do km 3+253 w miejscowości Nieszkowice Małe oraz w km od 4+810 do km 5+010 w miejscowości Stradomka, powiat bocheński – 2 854 477,70 zł;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 2071 K w km od 0+952 do km 1+287 w miejscowości Łąkta Górna, w km od 2+093 do km 3+691 w miejscowości Łąkta Górna, Łąkta Dolna i Kierlikówka, oraz w km od 18+616 do km 18+907 w miejscowości Łapanów – 4 928 675,09 zł;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424 K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice (etap II Gawłów – Bogucice) – 2 439 233,17 zł;
 • Rozbudowa drogi powiatowej nr 1424 K Bochnia – Uście Solne – Barczków na odcinku Bochnia – Bogucice (etap II Gawłów – Bogucice) – 7 146 065,63 zł;
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” – 240 000,00 zł;
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” – 2 210 605,14 zł;
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” – 270 229,18 zł;
 • „E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Bocheńskiego” (wkład własny dotacja z budżetu Wojewody) – 120 000,00 zł;
 • Zakup drukarek, komputerów – 20 000,00 zł;
 • Zakup przesuwnych regałów archiwizacyjnych i urządzeń utrzymujących odpowiednią temperaturę i wilgotność wraz z montażem na około 300 mb akt – 35 000,00 zł;
 • Cyfrowy Powiat Bocheński – E-administracja w Powiecie Bocheńskim – 413 165,30 zł;
 • Zakup oprogramowania i licencji do urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych – 92 999,99 zł;
 • Zakup i wdrożenie urządzeń do przetwarzania i przechowywania danych oraz oprogramowania do wirtualizacji – Cyfrowy Powiat Bocheński – E-administracja w Powiecie Bocheńskim – 437 000,01 zł;
 • Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Policji w Bochni – 50 000,00 zł;
 • Wpłata na fundusz wsparcia na wydatki inwestycyjne dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni – 50 000,00 zł;
 • Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni przy ul. Kazimierza Wielkiego 67 – 200 000,00 zł;
 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu obiektami małej architektury przy II LO w Bochni – 150 000,00 zł;
 • I etap wymiany instalacji elektrycznej Szkoła G38 w ZS Nr 1 w Bochni – 175 000,00 zł;
 • Małopolska Chmura Edukacyjna – poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji – 196 819,79 zł;
 • Małopolska Chmura Edukacyjna – poddziałanie 2.1.3 E-usługi w edukacji – 21 868,87 zł;
 • Dotacja dla SP ZOZ Szpital Powiatowy z przeznaczeniem na „Przebudowę i modernizację kuchni szpitalnej na potrzeby Działu Żywienia wraz z wyposażeniem” – 500 000,00 zł;
 • Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych – 70 000,00 zł.

RAZEM: 29 451 981,32 zł.

PODOBNE ARTYKUŁY

R e k l a m a

NAJNOWSZE

II tura wyborów. Jaka frekwencja na godz. 12:00?

Do godz. 12:00 największa mobilizacja wyborców w powiecie bocheńskim była wśród mieszkańców gminy Trzciana, gdzie zagłosowało 32% uprawnionych. W Bochni frekwencja wyniosła...

Brzesko. Karetka na sygnale zderzyła się z osobówką. 4-osobowa rodzina w szpitalu

5 osób zostało rannych wypadku, do jakiego doszło w niedzielę przed południem na jednym ze skrzyżowań w Brzesku. Jadąca na sygnale karetka,...

Bochnia. Ruszył remont budynków na Plantach Salinarnych

W zakres inwestycji wchodzi przede wszystkim przebudowa i remont budynków dawnej kuźni i lodowni - mają tu powstać m.in. kawiarnia, punkt informacji...

Bochnia. Sąsiedzki Targ Rzeczy Wszelakich – ZDJĘCIA

W sobotę na targowisku "Mój Rynek" w Bochni po raz pierwszy zorganizowano Sąsiedzki Targ Rzeczy Wszelakich. Inicjatorki przedsięwzięcia - Beata Szewczyk i...

W muzeum o południowej Armenii. Podróż w czasie i przestrzeni – ZDJĘCIA

W Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni odbyło się w piątek wakacyjne spotkanie poprowadzone przez Aleksandrę Pasierb – „Południowa Armenia. Podróż w...

Artykuły promocyjne

Bochnia. Bawialnia edukacyjna w Galerii Bocheńskiej już otwarta. Twórcze wakacje z RERUM

Jesteśmy znów otwarci, zapraszamy na drugie piętro w Galerii Bocheńskiej (wjazd windą - piętro +2) do jedynej edukacyjnej bawialni w regionie. 

Bochnia. Letnie półkolonie w Dance & Fitness House. Nie tylko taniec!

Półkolonie: 1. Taneczna 2. Śladami Sherlocka Holmesa 3. Master Chief 4. Świat Robotyki 5. Akrobatyczna6. Bajkowa7. Zostań super bohaterem8. Podróżnicza 9. Zostań Youtuberem

Gramy, bo to lubimy

Obecnie internet to nie tylko miejsce pracy, czy też zdobywania niezbędnych informacji o otaczającym nas świecie. Służy...

Bochnia. Nowy kierunek Technik chłodnictwa i klimatyzacji w ZS Nr 1

W Zespole Szkół nr 1 w Bochni w od września zostanie uruchomiony nowy kierunek nauczania, w którym kształceni będą przyszli specjaliści chłodnictwa...

Zdobądź atrakcyjny zawód z BOHLE POLSKA!

Zespół Szkół Nr 2 w Bochni we współpracy z renomowaną firmą Bohle Polska już od sześciu lat oferuje możliwość zdobycia ciekawego zawodu­­­­­...

Ogłoszenia

PRACA w Galerii Bocheńskiej: Doradca Klienta / Sprzedawca

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy Doradca Klienta /Sprzedawca Galeria BocheńskaDział odzieżowy piętro +1

CO? GDZIE? KIEDY?

lipiec, 2020

21,922FaniLubię
808ObserwującyObserwuj
526SubskrybującySubskrybuj
X