R e k l a m a

Bochnia. Radni przegłosowali „niewygasy”. Wśród nich „Orlik” na os. Niepodległości

-

Pod koniec każdego roku samorządy przygotowują uchwały ws. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Na liście „niewygasów”, które ostatnio przegłosowała Rada Miasta Bochnia jest pięć zadań, a cztery z nich to dokumentacje projektowo-kosztorysowe. Największą inwestycją przełożoną na 2020 r. jest remont „Orlika” na os. Niepodległości.

Wykaz wydatków, które nie wygasają w Bochni z upływem roku budżetowego 2019:

  • ul. Gejzy Bukowskiego – rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni asfaltowej oraz położenie nowego dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na długości ok. 115 mb drogi; wymiana krawężników na długości ok. 40 mb wraz z remontem istniejącego utwardzenia z płytek chodnikowych na kostkę betonową (dokumentacja) – 26 789,40 zł;
  • ul. Dołuszycka – rozebranie istniejącej zniszczonej nawierzchni asfaltowej i krawężników oraz położenie nowych krawężników i dywanika asfaltowego o grubości 4 cm na długości ok. 180 mb drogi (dokumentacja) – 27 675,00 zł;
  • ul. Parkowa – remont mostu (dokumentacja) – 52 890,00 zł;
  • przebudowa ul. Campi – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 37 638,00 zł;
  • remont nawierzchni boiska do piłki nożnej „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 7 – 342 506,35 zł.

RAZEM: 487 498,75 zł.

Ostateczny termin realizacji zadań określono na 30 czerwca 2020 r.

Powody opóźnień urzędnicy wyjaśnili w obszernym uzasadnieniu. W przypadku trzech zadań (ul. Gejzy Bukowskiego, ul. Dołuszycka i ul. Campi) argumenty są identyczne: wykonawca (wszystkie trzy zadania zlecono jednej firmie) zwrócił się o przedłużenie czasu wykonania dokumentacji z powodu przedłużających się procedur administracyjnych. Wnioskowane terminy to odpowiednio: 15 lutego 2020 r., 15 lutego 2020 r. i 30 marca 2020 r.

Podobnie wyglądają argumenty za przedłużeniem terminu dla dokumentacji projektowej budowy obiektu mostowego na ul. Parkowej. Wykonawca wystąpił o wydłużenie terminu do końca pierwszego półrocza 2020 r.

Prośbę swą (wykonawca) umotywował przedłużającymi się procedurami postępowań administracyjnych, w tym w szczególności postępowania dotyczącego uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie, która jest niezbędna do uzyskania decyzji pozwolenia wodno-prawnego i decyzji pozwolenia na budowę – poinformowali urzędnicy bocheńskiego magistratu.

Z kolei w uzasadnieniu dla przedłużenia terminu wykonania remontu nawierzchni „Orlika” na os. Niepodległości przypomniano, że przetarg rozstrzygnięto 11 grudnia 2019 r., a wykonawca miał czas na wykonanie zadania do 25 grudnia 2019 r.

Wykonawca pismem z 20 grudnia zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu zamówienia do 30 kwietnia 2020 r. z uwagi na przedłużające się prace budowlane związane z prawidłowym wykonaniem podbudowy boiska ze względu na warunki pogodowe – podano w uzasadnieniu.

Za przyjęciem tej uchwały zagłosowało 17 radnych, 2 było przeciwko, a 1 wstrzymał się od głosu.

Wynik głosowania:

za (17): Marta Babicz, Jan Balicki, Zenona Banasiak, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Krzysztof Sroka, Alicja Śliwa, Kazimierz Wróbel;

przeciw (2): Jerzy Lysy, Janusz Możdżeń;

wstrzymał się (1): Damian Słonina;

brak głosu (1): Kazimierz Ścisło.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia