R e k l a m a

Podpisano porozumienie pomiędzy miastem Bochnia i wiśnickim Liceum Plastycznym

-

27 stycznia w Nowym Wiśniczu podpisano dokument określający współpracę w obszarze kultury i sztuki pomiędzy Gminą Miasta Bochnia, a Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych im. Jana Matejki w Nowym Wiśniczu. Aktu podpisania dokonali burmistrz Bochni Stefan Kolawiński oraz dyrektor Liceum Elżbieta Kucybała.

Obydwie strony deklarują w porozumieniu współpracę w zakresie:

  • wspierania rozwoju naukowo-dydaktycznego pracowników i uczniów Szkoły poprzez udzielenie dostępu do infrastruktury i przestrzeni publicznych Miasta Bochnia oraz pomoc w organizacji zajęć, warsztatów, plenerów;
  • inicjowania działań naukowo-dydaktycznych i kulturalnych, jakie mogą być prowadzone na obszarze Miasta Bochnia;
  • wzajemnego wspierania w prowadzeniu rozpoczętych projektów prowadzonych przez strony;
  • upowszechniania działalności w zakresie kultury i sztuki w szczególności w obszarze architektury, rysunku i malarstwa, fotografii artystycznej, rzeźby, ceramiki artystycznej i tkaniny artystycznej.

Współpraca będzie realizowana poprzez wsparcie gminy w realizacji m. in.: plenerów, projektów realizowanych przez uczniów Szkoły, realizację wspólnych projektów na obszarze objętym Gminnym Programem Rewitalizacji oraz wspólną realizację przedsięwzięć kulturalnych na obszarze Bochni.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc