Bochnia. Podwyżki stawek za odbiór śmieci przegłosowane

-

Na dzisiejszej sesji bocheńscy radni wrócili do przełożonych o miesiąc głosowań nad uchwałami dotyczącymi podniesienia stawek za odbiór śmieci. Wkrótce mieszkańcy będą płacić więcej.

Stawka opłaty za odbiór śmieci wynosić będzie teraz 24 zł miesięcznie za mieszkańca. Przypomnijmy, że zgodnie z nowymi ogólnopolskimi przepisami wszyscy mieszkańcy mają wystawiać do odbioru odpady posegregowane. Kto nie wypełni tego obowiązku, zapłaci dwukrotną stawkę – czyli w przypadku Bochni będzie to 48 zł miesięcznie za mieszkańca.

Czteroosobowa rodzina segregująca odpady zapłaci więc 96 zł, ale jeśli nie będzie segregować, to rachunek wyniesie aż 192 zł.

Niektórzy mieszkańcy będą mogli symbolicznie zmniejszyć opłatę – właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, będą mogli skorzystać z ulgi. Miesiąc dodatkowej pracy nad projektem zaowocował tutaj nowym rozwiązaniem – poprzednio ulga miała wynosić 2 zł od gospodarstwa domowego, dziś przegłosowano, że będzie ona w wysokości 1 zł od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość.

„za” (17): Jan Balicki, Marek Bryg, Andrzej Dygutowicz, Bogusław Dźwigaj, Edward Dźwigaj, Celina Kamionka, Marek Kania, Eugeniusz Konieczny, Bogdan Kosturkiewicz, Anna Morajko, Janusz Możdżeń, Kinga Przyborowska, Łucja Satoła-Tokarczyk, Damian Słonina, Krzysztof Sroka, Kazimierz Ścisło, Kazimierz Wróbel.

„przeciw” (1): Zenona Banasiak

„wstrzymali się” (1): Marta Babicz

Nieobecni (2): Jerzy Lysy, Alicja Śliwa

Radni przyjęli również regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Bochnia oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2023