Wojewoda Małopolski wydał zgodę na odstrzał dzików. W naszym powiecie: 25 sztuk

-

Wojewoda Małopolski wydał rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W obwodach łowieckich zlokalizowanych na terenie powiatu bocheńskiego, łącznie odstrzelonych zostanie 25 sztuk.

Rozporządzenie wojewody obejmuje powiaty: wadowicki, suski, bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, krakowski grodzki oraz ziemski, limanowski, myślenicki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, tarnowski grodzki oraz ziemski, wielicki.

Odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików ma zostać przeprowadzony do 31 marca przyszłego roku.

Liczba dzików przeznaczonych do odstrzału sanitarnego została obliczona na podstawie zapisów „Strategii obniżania populacji dzików na terytorium Polski w związku z występowaniem ASF”, opracowanej przez Głównego Lekarza Weterynarii. Pod uwagę wzięto również uwarunkowania terenu, w tym migracje dzików na danym obszarze, a także rzeczywisty wpływ realizacji odstrzału sanitarnego na zagęszczenie populacji dzików na danym terenie.

Wystąpienie afrykańskiego pomoru świń powoduje ogromne straty gospodarcze, w związku z powyższym, w celu zwalczenia tej choroby i zapobieżenia dalszemu rozprzestrzenianiu się, konieczna jest realizacja odstrzału sanitarnego zgodnie ze strategią Głównego Lekarza Weterynarii.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

grudzień, 2022