R e k l a m a

Podwyżka za odbiór odpadów w Bochni: Znamy propozycje nowych stawek

-

W przygotowanym na najbliższą sesję projekcie uchwały urzędnicy zaproponowali podwyżkę opłat za odbiór odpadów. Jeśli radni zaakceptują zmiany to od 1 kwietnia mieszkańcy segregujący odpady będą płacić 14 zł na miesiąc, a niesegregujący 20 zł.

W grudniu konsorcjum firm BZUK-Ekombud, realizujące usługę odbioru odpadów od mieszkańców Bochni, wypowiedziało trzyletnią umowę podpisaną z miastem pod koniec 2017 roku.

Na początku stycznia, podczas zwołanego w nadzwyczajnym trybie posiedzenia komisji rewizyjnej, burmistrz Stefan Kolawiński poinformował, że magistrat rozważa dwa rozwiązania: rozpisanie nowego przetargu lub podpisanie aneksu z konsorcjum.

Podczas styczniowej sesji rady miasta burmistrz Stefan Kolawiński powiedział, że prawdopodobnie z konsorcjum BZUK-Ekombud podpisany zostanie aneks zmieniający umowę podpisaną w 2017 r. Korekta ma oczywiście dotyczyć ceny za wywóz odpadów. Burmistrz zapewnił wtedy, że „nie będzie takiej podwyżki jaka miała miejsce w nieopodal położonych gminach”.

Propozycje nowych stawek

Obecnie obowiązujące w Bochni stawki opłat za odbiór odpadów to 10,50 zł miesięcznie od osoby za segregowane i 15,50 zł za niesegregowane. Proponowane nowe stawki to 14 zł i 20 zł, czyli podwyżka o 3,5 zł i 4,5 zł.

Mając na uwadze liczbę mieszkańców Gminy Miasta Bochnia wynikającą ze złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, masę zbieranych odpadów oraz rosnące koszty świadczenia usługi zagospodarowania odpadów komunalnych, wynikające z wielokrotnych, niezależnych od gminy zmian cen za przyjęcie odpadów do instalacji do przetwarzania odpadów, obowiązujące dotychczas stawki wymagają zwiększenia – napisano w uzasadnieniu do projektu uchwały, podpisanym przez burmistrza Stefana Kolawińskiego.

Nowe stawki miałyby obowiązywać od 1 kwietnia br.

Ostateczna decyzja w tej sprawie należy do rady miasta. Sesję zaplanowano na 28 lutego.

Najpierw stawki, potem kolejne kroki

Na razie nie wiadomo jaki będzie dalszy los umowy z konsorcjum BZUK-Ekombud. Możliwe nawet, że nie dojdzie do podpisania aneksu i konieczny będzie przetarg na nowego wykonawcę.

Najpierw projekt uchwały, który przechodzi przez właściwe komisje rady miasta i uzyskuje ich opinię. Później posiedzenie rady miasta, na którym uchwała zostanie przyjęta lub nie. Dopiero wtedy dalsze kroki: aneks do obecnej umowy albo jej wypowiedzenie. Burmistrz jako organ wykonawczy nie decyduje w tym przypadku sam jakie będzie rozwiązanie i musi uruchomić te procedury, które kierunkują i precyzują określone rozwiązania i zezwalają na podjęcie dalszych działań – wyjaśnił Andrzej Koprowski z Urzędu Miasta Bochnia.

Okres wypowiedzenia umowy z konsorcjum BZUK-Ekombud trwa do końca marca.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia