R e k l a m a

Bochnia. Wiadukt na obwodnicy do rozbiórki. Ogłoszono przetarg

-

Krakowski oddział GDDKiA ogłosił dziś przetarg na zaprojektowanie i budowę nowego wiaduktu w ciągu drogi DK94, biegnącego nad ul. Brodzińskiego w Bochni (na granicy z Łapczycą). O planach rozbiórki obiektu Bochnianin.pl informował już w sierpniu zeszłego roku.

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy nowego wiaduktu wraz z uzyskaniem decyzji realizacyjnej oraz następujące roboty budowlane:

a) budowa wiaduktu tymczasowego wraz z drogą tymczasową,
b) rozbiórka istniejącego wiaduktu,
c) budowa nowego wiaduktu wraz dojazdami,
d) rozbiórka objazdu tymczasowego.

– Zakres zadania dotyczy około 100 metrów drogi krajowej i obejmuje także przebudowę dojazdów do wiaduktu, przebudowę skrzyżowania w zakresie niezbędnym do osiągnięcia skrajni pod obiektem zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także realizację tymczasowego przejazdu na czas robót budowlanych – wyjaśniał dla Bochnianin.pl w sierpniu Szymon Huptyś, rzecznik prasowy ministerstwa infrastruktury.

Jak dodaje rzecznik ministerstwa, celem inwestycji jest likwidacja zagrożeń, jakie stwarza dla użytkowników ograniczona skrajnia pionowa pod wiaduktem (planuje się jej zwiększenie z 3,8 m na 4,5 m) oraz jego zły stan techniczny. Konieczne jest także dostosowanie nośności do obowiązujących parametrów.

Firmy startujące w przetargu mogą składać swoje oferty do 20 lutego. Podmiot, który będzie realizował zadanie, będzie musiał je zakończyć w terminie nie dłuższym niż 30 miesięcy (2,5 roku), licząc od dnia podpisania umowy. To oczywiście nie oznacza, że tak długo będą trwały roboty w terenie, bo – przypomnijmy – w pierwszej fazie realizacji zadania wykonawca będzie prowadził prace projektowe.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia