R e k l a m a

Wyjątkowa odprawa roczna w wiśnickim Zakładzie Karnym

-

W ZK w Wiśniczu odbyła się odprawa podsumowująca funkcjonowanie jednostki w trakcie minionych 12 miesięcy. W jej trakcie pożegnano Dyrektora Okręgowego SW w Krakowie – płk Włodzimierza Więckowskiego, udającego się na zaopatrzenie emerytalne.

W środę 12 lutego odbyła się odprawa służbowa podsumowująca funkcjonowanie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu w roku 2019.  W odprawie kadry wśnickiej jednostki uczestniczyli Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie – płk Włodzimierz Więckowski oraz Dyrektor Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu – ppłk Paweł Jastrzębski, sędzia SO w Tarnowie – Tomasz Nowiński a także zaproszeni goście, w tym: burmistrz Nowego Wiśnicza – Małgorzata Więckowska, proboszcz parafii w Nowym Wiśniczu – ks. Krzysztof Wąchała, dyrektor Państwowego Przedsiębiorstwa „Robut” – Marek Ziaja, dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego – Waldemar Świątek.

W trakcie odprawy kierownicy poszczególnych służb omówili wyniki pracy swoich działów. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się ze szczegółowymi danymi dotyczącymi funkcjonowania wiśnickiej jednostki dzięki wyświetlanej prezentacji multimedialnej.

Odprawa była okazją do pożegnania płk Włodzimierza Więckowskiego udającego się na zaopatrzenie emerytalne. Obecny Dyrektor Okręgowy SW w Krakowie, służbę rozpoczął w roku 1994. W latach 2009-2016 był dyrektorem swojej macierzystej, wiśnickiej jednostki. Dzięki jego determinacji więzienie w Nowym Wiśniczu, jako obiekt historyczny, odzyskało swój dawny blask.  

źródłosw.gov.pl

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia