R e k l a m a

Duża dotacja dla SOSW w Bochni na nowe zajęcia i doposażenie pracowni

-

Blisko 460 tys. zł ze środków unijnych trafi do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bochni. We wtorek członkowie zarządu powiatu Rafał Rudka i Marek Rudnik odebrali w urzędzie marszałkowskim promesę na realizację projektu pt. „Pozwól mi zrozumieć świat”.

Celem projektu jest podniesienie wśród podopiecznych SOSW kompetencji i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, informatycznych oraz kompetencji emocjonalno-społecznych). Odbywać się to będzie poprzez prowadzenie przez ośrodek dodatkowych zajęć rozwijających oraz zajęć specjalistycznych dostosowanych do specyficznych potrzeb uczniów.

Ponadto doposażona zostanie pracownia technologii informacyjno-komunikacyjnej, utworzone i wyposażone zostanie Międzyszkolne Laboratorium Matematyczno-Przyrodnicze, Międzyszkolna Pracownia Arteterapii i Rozwoju Osobowości. Doposażona zostanie także istniejąca pracownia gospodarstwa domowego, zakupione będą materiały oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia terapii uczniów.

Realizacja projektu potrwa od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2022 roku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia