R e k l a m a

Petycja „Bochnia bez polowań” trafiła do burmistrza

-

Internetowa petycja „Bochnia bez polowań”, o której informowaliśmy kilka dni temu, przybrała papierową formę i oficjalnie wpłynęła do bocheńskiego magistratu. Pod apelem podpisało się ponad pół tysiąca osób.

Przypomnijmy: autorzy petycji chcą wyłączenia obszaru gminy i miasta Bochnia z terenu obwodów łowieckich. Wyłączenia takie oznaczają, że myśliwi nie będą mogli tam polować ani wykonywać żadnych innych czynności tzw. gospodarki łowieckiej.

W piśmie skierowanym do burmistrza przywołano dane, z których wynika, że w zeszłym roku kwota odszkodowań za straty w uprawach na wspomnianym obszarze była niewielka, co ma dowodzić tego, że zwierzęta nie są tu problemem: – Nie potrzebujemy jako mieszkańcy „troskliwej” opieki myśliwych, których działalność zagraża bezpieczeństwu i życiu zwierząt i ludzi – podkreślono w piśmie.

Petycją powinna zająć się teraz stosowna komisja rady miasta. Potem trafi ona pod głosowanie ogółu radnych.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc