R e k l a m a

Bochnia. Do tężni tylko na trzeźwo, zakaz palenia i jazdy na rolkach. Uchwalono regulamin – zobacz TREŚĆ

-

W czwartek bocheńscy radni uchwalili regulaminy korzystania z tężni solankowej oraz komory inhalacyjnej. Otwarcia obiektu zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie Plant Salinarnych w Bochni można spodziewać się na przełomie marca i kwietnia. Poniżej oba regulaminy.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TĘŻNI SOLANKOWEJ W BOCHNI

1. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
2. Tężnia Solankowa jest obiektem ogólnodostępnym nieodpłatnie, którego administratorem jest Urząd Miasta Bochnia. Czas przebywania jest nielimitowany, jednakże zalecany czas pobytu nie powinien przekraczać 30 min.
3. Obiekt czynny jest codziennie:
– w okresie od stycznia do marca w godzinach od 10:00 do 16:30;
– w okresie od kwietnia do października w godzinach od 10:00 do 21:30;
– w okresie od listopada do grudnia w godzinach od 10:00 do 16:30.
Z wyłączeniem dni świątecznych: Niedziela Wielkanocna, Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok.
Urząd Miasta Bochnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia Tężni Solankowej lub wprowadzenia innych ograniczeń do przebywania na terenie obiektu bez wcześniejszego uprzedzenia w przypadkach uzasadnionych:
– względami bezpieczeństwa;
– względami techniczno-organizacyjnymi, spowodowanymi między innymi warunkami atmosferycznymi, które uniemożliwiają przebywanie osób lub zakłócają proces technologiczny;
– innymi czynnikami zewnętrznymi np. zorganizowanymi wydarzeniami plenerowymi.
4. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania w innych godzinach niż godziny otwarcia.
5. Zwiedzanie obiektu i spacer po jego terenie ma charakter indywidualny.
6. Obiekt przystosowany jest do poruszania się osób niepełnosprawnych i niedowidzących.
7. Na teren Tężni Solankowej nie wolno wprowadzać zwierząt. Wyjątek stanowią psy przewodnicy osób niewidomych i słabowidzących.
8. Z uwagi na specyfikę obiektu i duże prawdopodobieństwo kontaktu z solanką, Urząd Miasta Bochnia nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie garderoby osób przebywających na obiekcie.
9. Na terenie Tężni Solankowej mogą przebywać dzieci i młodzież w wieku do lat 14 wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.
10. Na terenie Tężni Solankowej zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym, pozostającym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających lub zachowujących się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu, zakłóca przebywanie innym osobom lub narusza ogólnie przyjęte normy i standardy zachowania w miejscach publicznych.
11. Na terenie obiektu zabrania się:
– jazdy na rolkach i deskorolkach;
– jazdy na rowerach i hulajnogach;
– wchodzenia w obuwiu z korkami i wkrętami;
– wspinania się po konstrukcji obiektu;
– spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających;
– palenia papierosów tradycyjnych i elektronicznych;
– zaśmiecania.
12. Na terenie Tężni Solankowej obowiązuje bezwzględny zakaz używania otwartego ognia.
13. Zabronione jest wnoszenie na teren obiektu Tężni Solankowej przedmiotów i środków mogących zagrażać życiu, zdrowiu i bezpieczeństwu powszechnemu, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z przepisów szczegółowych.
14. Na terenie obiektu Tężni Solankowej znajduje się obsługa techniczna. Osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do wykonywania poleceń obsługi technicznej.
15. Obiekt Tężni Solankowej chroniony jest poprzez zewnętrzną firmę ochroniarską.
16. Obiekt Tężni Solankowej objęty jest nadzorem monitoringu.
17. Teren Tężni Solankowej i wszystkie znajdujące się w nim obiekty stanowią integralną, chronioną prawem całość. Zabrania się przemieszczania, wynoszenia oraz niszczenia jakichkolwiek przedmiotów znajdujących się na terenie Tężni Solankowej.
18. Każdy wypadek oraz wszelkie uszkodzenia wyposażenia Tężni Solankowej należy niezwłocznie zgłosić obsłudze obiektu.
19. Przebywający na terenie Tężni Solankowej mogą poruszać się wyłącznie w miejscach udostępnionych i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
20. Urząd Miasta Bochnia nie zapewnia nadzoru nad bezpieczeństwem osób korzystających z obiektu.
21. Odpowiedzialność odszkodowawcza Urzędu – w każdym przypadku wyrządzenia szkody – uregulowana jest przepisami Kodeksu cywilnego.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMORY INHALACYJNEJ

1. Administratorem obiektu jest Urząd Miasta Bochnia.
2. Komora inhalacyjna jest obiektem ogólnodostępnym, z którego można korzystać po uiszczeniu opłaty w automacie kasowym.
3. Aby skorzystać z bramki uchylnej dla osób niepełnosprawnych należy wezwać pracownika obsługi za pomocą domofonu przy automacie kasowym.
4. Obiekt objęty jest nadzorem monitoringu.
5. W komorze inhalacyjnej może jednocześnie przebywać max. 30 osób.
6. Korzystanie z komory inhalacyjnej ma działanie prozdrowotne, a nie lecznicze.
7. W komorze inhalacyjnej stosowany jest aerozol solny.
8. W przypadku posiadania jakichkolwiek schorzeń, ciąży oraz wieku poniżej 3 lat zamiar skorzystania z komory inhalacyjnej należy skonsultować z lekarzem. W szczególności przeciwwskazaniem do korzystania z inhalacji solankowych są: nowotwory, gruźlica, nadczynność tarczycy, ostre stany zapalne układu oddechowego, niewydolność krążeniowo-oddechowa, uczulenie na jod.
9. Wskazaniem do korzystania z inhalacji solankowych są infekcje i profilaktyka schorzeń górnych i dolnych dróg oddechowych.
10. Maksymalny czas jednorazowej inhalacji wynosi 15 minut. Dłuższe przebywanie może wywołać niepożądane skutki.
11. W przypadku odczucia wewnątrz komory inhalacyjnej złego samopoczucia należy niezwłocznie opuścić pomieszczenie.
12. W trakcie trwania sesji inhalacyjnej może nastąpić nieznaczne zapylenie i zawilgocenie odzieży wierzchniej odwiedzających, za co administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności.
13. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą korzystać z komory inhalacyjnej tylko pod opieką dorosłych.
14. Na terenie komory inhalacyjnej nie mogą przebywać osoby nietrzeźwe lub po spożyciu innych środków odurzających.
15. Na terenie obiektu obecny jest pracownik, który w razie konieczności decyduje o ewakuacji odwiedzających.
16. Administrator obiektu nie odpowiada za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia zarówno regulaminu jak i ogólnych zasad BHP.
17. Na terenie komory inhalacyjnej obowiązuje bezwzględny zakaz:
– palenia, spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających;
– zakłócania porządku publicznego;
– niszczenia, dewastacji, zmiany lokalizacji lub przywłaszczenia mienia i innych elementów wyposażenia itp. oraz zaśmiecania obiektu;
– wspinania się po elementach konstrukcji;
– wrzucania przedmiotów oraz wylewania wody z niecki;
– picia wody solankowej oraz wynoszenia jej w pojemnikach.
18. Wstęp na teren komory inhalacyjnej oznacza akceptację regulaminu. Osoby naruszające przepisy regulaminu będą wypraszane z obiektu.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc