R e k l a m a

Sejmik przyznał dotacje na konserwację zabytków m.in. w bazylice i kopalni soli w Bochni

-

Podczas wczorajszej sesji małopolskiego sejmiku przyjęto uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego. Sprawdziliśmy, które zabytki na terenie Bochni i naszego powiatu zostaną odnowione z tych funduszy. Oto lista!

Wyciąg z uchwały sejmiku województwa małopolskiego (oprac. Bochnianin.pl):

  • Bochnia, ołtarz pw. Jezusa Nazareńskiego z Bazyliki pw. św. Mikołaja Bpa w Bochni, 1730 r., konserwacja wystroju ołtarza w zakresie: 2 złoconych kolumn bocznych, ornamentyki rocaille z pilastrów i obrazu św. Walentego – kontynuacja prac – 20.000
  • Bochnia, Bazylika Mniejsza pw. św. Mikołaja Biskupa, XV w. prace konserwatorskie elewacji od strony południowo – wschodniej w zakresie dwóch ścian prezbiterium z wątkiem ceglanym i kamiennym – 50.000
  • Bochnia, Willa pod Kozłem przy ul. Konstytucji 3 Maja 3, 1895 r., renowacja i konserwacja oraz rekonstrukcja stolarki zewnętrznej na poziomie parteru – kontynuacja prac – 40.000
  • Bochnia, ołtarz pw. św. Kingi z kaplicy św. Kingi w Kopalni Soli w Bochni, 1861 r., kontynuacja konserwacji technicznej i estetycznej w zakresie struktury architektonicznej, elementów wystroju oraz krucyfiksem ze zwieńczenia – 2 etap – 25.000
  • Chełm, Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Narodzenia Jana Chrzciciela, 1749 r., konserwacja techniczna i estetyczna wybranych elementów ołtarza głównego – etap III – 30.000
  • Lipnica Murowana, sanktuarium św. Szymona z Lipnicy w Lipnicy Murowanej, 1636-1648, odrestaurowanie tynków/elewacji zewnętrznej oraz tynków wewnętrznych, stropu oraz wymiana stolarki wewnętrznej – 50.000
  • Łapczyca, gotycki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny, 1340 r., konserwacja: chrzcielnicy, ławek kolatorskich, krucyfiksów – 15.000
  • Nowy Wiśnicz, zakład karny, XVII w., remont elewacji byłego kościoła i częściowo elewacji budynku poklasztornego od strony wschodniej – 30.000
  • Nowy Wiśnicz, zespół zamkowy, XIV-XVII w., remont konserwatorski muru łuku na bastionie wschodnim fortyfikacji – 40.000

W sumie dzięki wsparciu finansowemu w kwocie ponad 3,8 mln zł możliwa będzie realizacja aż 111 tego rodzaju zadań na terenie Małopolski.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia