R e k l a m a

Będą utrudnienia na A4 w związku z budową węzła Niepołomice. Od kiedy?

-

Rozpoczyna się budowa pasów włączenia i wyłączenia budowanego węzła Niepołomice z autostradą A4. Dlatego od godz. 7.00 we wtorek 3 marca 2020 r. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu na odcinku 800 m autostrady, pomiędzy miejscami obsługi podróżnych Podłęże i Zakrzów. W nocy z poniedziałku na wtorek trwać będą przygotowania do zmiany organizacji ruchu. Oznakowanie poziome już zostało zmienione i żółte linie na jezdni zostały namalowane.

Jak długo potrwają utrudnienia?

Prace prowadzone będą równocześnie na dwóch jezdniach autostrady. Obowiązywać będzie także w tym miejscu ograniczenie prędkości do 80 km/godz. Utrudnienia te potrwają do ukończenia prac i oddania do użytkowania węzła, czyli do 30 czerwca 2020 r.

Zaawansowanie prac

Jak informuje GDDKiA, zaawansowanie prac przybudowie węzła Niepołomice wynosi 70%. Prace trwały także w okresie zimowym i nie ma żadnych opóźnień. Przebudowana została droga wojewódzka nr 964 wraz budową dwóch rond i położone są tam dwie warstwy bitumiczne, a pozostała do wykonania jeszcze warstwa ścieralna. Wybudowano łącznice węzła do styku z autostradą. Aktualnie trwa przebudowa ekranów akustycznych i kształtowanie terenu wokół węzła.

Po co ten węzeł?

Węzeł drogowy Niepołomice, powstający na skrzyżowaniu A4 i drogi wojewódzkiej nr 964  umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady nie tylko do miejscowości przylegających do drogi, ale również do miejscowości bardziej odległych, które są dużymi skupiskami ludności i zabudowy. Bezpośrednio w rejonie węzła znajdują się atrakcyjne turystycznie miasta Wieliczka i Niepołomice. Dalej są: Gdów, Biskupice, Dobczyce, Kłaj. W Wieliczce znajdują się zabytki „klasy 0” (kopalnia soli), w Niepołomicach znajduje się Zamek Królewski, nieopodal puszcza Niepołomicka.

W Niepołomicach zlokalizowano strefę ekonomiczną, w której znalazło siedzibę wiele firm z różnych branż i strefa ta ciągle się rozwija. Wjazd na autostradę poprzez nowy węzeł usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej.


Umowa na budowę węzła Niepołomice w ciągu A4 została podpisana 28 września 2018 r. z polsko-litewskim konsorcjum firm: TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI” z Kowna. Koszt budowy wynosi 41 840 002,93 zł. Inwestycja realizowana jest na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice. Inwestorem jest GDDKiA.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc