R e k l a m a

LIFE EKOMAŁOPOLSKA. Razem dla środowiska – Powiat Bocheński wśród parterów projektu

-

Promocja odnawialnych źródeł energii, poprawa efektywności energetycznej i działania na rzecz ochrony klimatu – to najważniejsze założenia nowego projektu zintegrowanego LIFE EKOMAŁOPOLSKA, który Województwo Małopolskie z 25 partnerami ze świata nauki i samorządów zamierza realizować ze środków unijnych. Wśród partnerów znalazł się również Powiat Bocheński. Małopolska liczy na fundusze rzędu 70 mln złotych.

Województwo Małopolskie wystąpiło do Komisji Europejskiej z wnioskiem na realizację projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii” wspólnie z 25 partnerami. To Ministerstwo Rozwoju, Województwo Śląskie, Akademia Górniczo-Hutnicza, Europejskie Centrum Czystego Powietrza, miasta Kraków, Tarnów i Nowy Sącz oraz 18 powiatów: bocheński, brzeski, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, limanowski, miechowski, myślenicki, nowotarski, nowosądecki, olkuski, oświęcimski, proszowicki, suski, tarnowski, wadowicki, wielicki. Partnerami zagranicznymi projektu będą Instytut ds. Energii, Klimatu i Środowiska w Wuppertalu oraz Brandenburski Uniwersytet Techniczny w Cottbus. Realizację projektu w Małopolsce wspiera również Minister Klimatu, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Pełnomocnik Premiera do spraw Programu Czyste Powietrze.

To ważny dzień i ważny moment dla mieszkańców Małopolski. Podpisane dziś porozumienie nie byłoby możliwe bez udziału wielu podmiotów samorządowych, szczególnie województwa śląskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej. W wyniku podpisania tego porozumienia będziemy ubiegać się o niemałe środki, bo ok. 70 mln zł. Zostaną one przeznaczone m.in. na zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej – podkreślił marszałek Witold Kozłowski.

W przypadku pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej, realizacja projektu LIFE EKOMAŁOPOLSKA rozpocznie się w styczniu 2021 roku, a zakończy w grudniu 2030. Program będzie służył promocji wykorzystania odnawialnych źródeł energii, poprawie efektywności energetycznej oraz realizacji unijnych celów w zakresie ochrony klimatu.

Dzięki udziałowi naszego powiatu w projekcie zostanie m.in. zatrudniony ekodoradca, który będzie współpracował z gminami i koordynował realizację działań związanych z ochroną klimatu czy poprawą jakości powietrza. Będziemy mogli wykonać specjalistyczne ekspertyzy dot. m.in. wykorzystania biogazu z oczyszczalni ścieków lub składowisk śmieci. Zorganizujemy spotkania dla mieszkańców, przedsiębiorców czy rolników na temat Odnawialnych Źródeł Energii, efektywności energetycznej, podejmiemy także działania edukacyjno informacyjne – wyjaśnia Adam Korta starosta bocheński.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc