R e k l a m a

Bochnia. Petycja ws. drogi łączącej DK-94 z ul. Brzeźnicką. Inwestycja powstanie do 2023 r.?

-

W czwartek do Starostwa Powiatowego w Bochni wpłynęła podpisana przez ponad 200 osób petycja w sprawie budowy zjazdu z obwodnicy Bochni (DK94) w ul. Brzeźnicką. W rozmowie z Bochnianin.pl starosta bocheński Adam Korta przyznał, że nowa droga może powstać jeszcze w tej kadencji samorządowej, czyli do końca 2023 roku.

Petycję podpisało 205 mieszkańców Bochni z rejonu ulicy Brzeźnickiej, osiedla św. Jana i przyległych ulic. Chcą podjęcia przez Zarząd Powiatu w Bochni „działań zmierzających do stworzenia możliwości połączenia drogi powiatowej Poręba Spytkowska – Bochnia z odcinka ulicy Brzeźnickiej do drogi krajowej przebiegającej po obwodnicy bocheńskiej”.

Korki i bezpieczeństwo

Powyższe uzasadniamy potrzebą a nawet koniecznością rozwiązania istniejących problemów komunikacyjnych w mieście Bochnia związanych między innymi z utrudnieniami dojazdu z naszych rejonów do autostrady A4 – węzła autostradowego – lub na odcinek drogi krajowej w miejscowości Łapczyca poprzez jedyny możliwy dojazd ulicami Brzeźnicką, Floris, Kościuszki, Trudną i Krzeczowską lub przez centrum miasta w kierunku do Łapczycy co powoduje w godzinach szczytu „korkowanie się” samochodów w centrum miasta, jak również wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym – przekonują autorzy petycji.

W piśmie zwrócono uwagę, że apele o budowę zjazdu skierowane do władz Bochni nie przyniosły rezultatu. Dlatego zdecydowano się na adresowanie prośby do władz powiatu bocheńskiego.

Przebieg na razie nie został ustalony

Jak już informowaliśmy w Bochnianin.pl, to właśnie zmiana inwestora z miasta na powiat spowodowała, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wydała warunki realizacji inwestycji. Wcześniej, gdy o warunki występowało miasto, takiej zgody nie było. Wydanie warunków oznacza „zielone światło” do rozpoczęcia prac projektowych.

Nowe połączenie z obwodnicą Bochni ma umożliwić zjazd do miasta dla osób podróżujących w stronę Tarnowa i wjazd na DK94 w tym samym kierunku. Biorąc pod uwagę, że w przyszłości na ulicy Brzeskiej w ramach łącznika autostradowego powstanie rondo, będzie to i tak inwestycja znacznie usprawniająca komunikację dla mieszkańców wschodniej części Bochni. Więcej szczegółów TUTAJ.

Dokładny przebieg drogi nie został jeszcze ustalony. Przed rozpoczęciem prac projektowych koncepcja nie jest wymagana, bo droga będzie krótsza niż 1 km, więc nie będzie potrzebowała decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Droga powstanie do 2023 r.?

Starosta bocheński Adam Korta chce, aby droga powstała do końca 2023 roku.

Chciałbym, żeby do końca tej kadencji powstała droga, która połączy obwodnicę Bochni z ulicą Brzeźnicką. Liczę tutaj na zaangażowanie nie tylko powiatu bocheńskiego, ale również Gminy Miasta Bochnia. Dlatego w najbliższym czasie będę chciał się spotkać z panem burmistrzem Stefanem Kolawińskim, abyśmy tę inwestycję wspólnie wykonali w tym okresie – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Adam Korta, starosta bocheński.

Chcę spotkać się z panem burmistrzem i przekonać go, abyśmy podpisali list intencyjny w zakresie wspólnej realizacji tego zadania. W tym liście intencyjnym znalazłaby się deklaracja, że w najbliższym czasie – marcu lub kwietniu – zabezpieczymy środki powiatu i miasta, aby wykonać dokumentację – dodał Adam Korta.

Jeżeli władze powiatu i miasta osiągną porozumienie to pierwszym etapem będzie zabezpieczenie środków na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej. Do tego potrzebne będą zgody rad powiatu i miasta.

Po wykonaniu projektu i uzyskaniu niezbędnych pozwoleń ostatnim etapem będzie wykonanie drogi. W międzyczasie konieczne będą starania o pozyskanie dofinansowania, bo koszty na pewno będą znaczne. – Wykonanie tej drogi bez udziału środków zewnętrznych będzie trudne – przyznał starosta Adam Korta.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc