Brzesko. Szpital wstrzymał wizyty w kilkunastu poradniach

-

Brzeski szpital poinformował w oficjalnym komunikacie, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną związaną z koronawirusem czasowo zostało zaprzestane udzielanie świadczeń w kilkunastu poradniach i pracowniach diagnostycznych. Pacjentom pozostają porady telefoniczne.

Jak podkreślono, decyzję podjęto mając na uwadze konieczność ograniczenia kontaktów wśród pacjentów, jak również bezpieczeństwo personelu medycznego, a także stosując się do zaleceń NFZ.

Jednostki, w których czasowo wstrzymano udzielanie świadczeń:

 1. Poradnia Stomatologiczna w Jadownikach;
 2. Poradnia Stomatologiczna w Woli Dębińskiej;
 3. Dział Usprawniania Leczniczego;
 4. Gabinet Fizjoterapii w Woli Dębińskiej;
 5. Poradnia Rehabilitacyjna;
 6. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza w Woli Dębińskiej;
 7. Poradnia Medycyny Pracy;
 8. Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia;
 9. Poradnia Logopedyczna;
 10. Poradnia Zdrowia Psychicznego – porady psychologiczne;
 11. Ośrodek rehabilitacji dziennej;
 12. Ośrodek rehabilitacji Dziennej dla Dzieci;
 13. Ośrodek rehabilitacji kardiologicznej;
 14. Oddział dzienny terapii Uzależnień od Alkoholu;
 15. Pracownia USG;
 16. Pracownia Densytometryczna;
 17. Pracownia Mammograficzna – wykonująca program profilaktyki raka piersi – etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej;
 18. Pracownia Tomografii Komputerowej – wykonywanie badan ambulatoryjnych wyłącznie z adnotacją lekarza ,,PILNE”.

Poradnie specjalistyczne

Jednocześnie zostały zmienione (ograniczone) godziny pracy lekarzy w poradniach specjalistycznych, z wprowadzeniem możliwości uzyskania porady telefonicznej dla pacjentów objętych opieką w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym.

Numery telefonów do poszczególnych rejestracji – bez zmian. Dodatkowy nr telefonu do zgłaszania wizyt telefonicznych w poradniach specjalistycznych – wg ustalonego terminarza przyjęć – 510 160 922 od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00.

Podstawowa Opieka Zdrowotna

O możliwości skorzystania z porady telefonicznej lekarza POZ/pielęgniarki POZ/położnej POZ pacjentów posiadających deklaracje w SP ZOZ w Brzesku od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 15:00 pod numerem telefonu 14 66 300 05.

Pacjenci posiadający deklaracje w Ośrodku Zdrowia Uszwi/ Jadownikach/Woli Dębińskiej powinni dzwonić do rejestracji w danym ośrodku.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

wrzesień, 2023