Rzezawa. Prokuratura sprawdza, czy doszło do nieprawidłowości w GOPS-ie. Chodzi o 500+

-

Prokuratura Rejonowa w Brzesku bada nieprawidłowości do jakich miało dojść w latach 2018-2019 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie. Jak ustalił Bochnianin.pl, sprawa związana jest m.in. z obsługą programu 500+.

Wskutek działań pracownika lub pracowników GOPS w Rzezawie niektórzy rodzice uprawnieni do środków z programu 500+ mogli nie otrzymać należnych im pieniędzy. Sprawa jest na tyle poważna, że wójt gminy Rzezawa Mariusz Palej złożył zawiadomienie do prokuratury.

Gdy tylko dowiedziałem się o nieprawidłowościach w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzezawie, zleciłem przeprowadzenie kontroli. Ta wykazała niedopełnienie obowiązków przez dwóch pracowników przy zlecaniu do urzędu wojewódzkiego wypłat środków w ramach programu 500+ w tzw. sprawach transgranicznych, gdy jeden z rodziców mieszka lub pracuje za granicą – powiedział w rozmowie z Bochnianin.pl Mariusz Palej, wójt gminy Rzezawa.

Zostały wyciągnięte odpowiednie konsekwencje w stosunku do pracowników GOPS. Jednak sprawa jest na tyle poważna, że skierowałem ją do prokuratury, aby wyjaśniła, czy nie doszło do naruszenia prawa – dodał wójt Mariusz Palej.

Postępowanie prowadzi prokuratura w Brzesku. Sprawa jest w toku i na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Jest to śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w okresie od listopada 2018 roku do października 2019 r. przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzezawie w zakresie spraw związanych z koordynacją systemu zabezpieczeń społecznych dotyczących świadczeń wychowawczych oraz zasiłków rodzinnych poprzez ukrywanie dokumentów, zaniechanie przekazywania wniosków o przyznanie świadczeń do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, brak przekazywania do realizacji decyzji o przyznaniu świadczeń, i działanie tym na szkodę interesu prywatnego i szeregu osób uprawnionych do uzyskania świadczeń, to jest w kierunku przestępstwa z art. 231 § 1 kodeksu karnego poinformowała w rozmowie z Bochnianin.pl prokurator Dorota Gac z Prokuratury Rejonowej w Brzesku.

Art. 231. § 1 kodeksu karnego: „Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

maj, 2023