Bochnia. Niewybuchy na ul. Proszowskiej

W czwartek podczas prac ziemnych prowadzonych na jednej z prywatnych posesji przy ul. Proszowskiej znaleziono niewybuchy. Na miejsce skierowano policyjnego pirotechnika, który ustalił, że znalezione przedmioty to 9 min przeciwpiechotnych z okresu II wojny światowej. O sprawie powiadomiono jednostkę saperską z Krakowa. Do czasu jej przyjazdu miejsce znalezienia niewybuchów zostało objęte stałym nadzorem funkcjonariuszy.