R e k l a m a

Przemówienie burmistrza Bochni z okazji 766. rocznicy lokacji miasta

-

W środę w bocheńskiej kopalni soli burmistrz Bochni Stefan Kolawiński wygłosił tradycyjne przemówienie z okazji rocznicy lokacji miasta. Poniżej stenogram z jego wystąpienia.

„Szanowni Państwo,

Rok temu, w jubileuszową 765. rocznicę lokacji naszego miasta, mieliśmy zaszczyt właśnie tutaj, w Kopalni Soli w Bochni, uhonorować Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudę przyznanym przez Radę Miasta Bochnia tytułem Honorowy Obywatel Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia.

Większość z tu obecnych zapewne miała wtedy tę przyjemność osobiście poznać pana prezydenta i zamienić z nim kilka słów. Wszyscy byliśmy też po wrażeniem dystynkcji, ale i ciepła jakie wokół siebie roztaczała Pierwsza Dama, małżonka Prezydenta RP, pani Agata Kornhauser-Duda. Jeszcze raz chciałbym z tego miejsca podziękować panu prezydentowi za przyjęcie tego wyjątkowego wyróżnienia i jego obecność z nami w ubiegłym roku.

Swoje dotychczasowe wystąpienia, podsumowujące miniony rok rozpoczynałem od krótkiego przedstawienia tego co się działo na świecie, w Polsce i u nas na bocheńskiej ziemi. Jednak wobec tak wielu wydarzeń wokół nas postanowiłem mówić dziś tylko o Bochni, o naszym rodzinnym mieście. Oczywiście nie żyjemy w próżni i pewne rzeczy dziejące się u nas, często wynikały z zewnętrznych decyzji i działań.

Chyba najbardziej pozytywnym echem ubiegłego roku było otrzymanie dotacji na rozpoczęcie działań rewitalizacyjnych. Długie, żmudne przygotowania z aktywnym udziałem mieszkańców zaowocowały docenieniem tych wysiłków i przyznaniem niebagatelnej kwoty ponad 14,6 mln zł na rewitalizację centrum miasta „Rynek OD-NOWA”.

Inwestycja obejmuje nie tylko odnowienie głównego placu z pierzejami, ale również uliczek w śródmieściu i m.in. odbudowę wieżyczki nadszybia Regis. Inwestycja ta ma jeszcze jeden wymiar, dlatego że Bochnia szczególnie w śródmieściu ma znaczne problemy z zamakaniem piwnic, z zalewaniem wręcz, zaleganiem wody. Ten projekt tę sprawę rozwiąże.

Ta wielka, prawie 22,5 milionowa inwestycja zmieni i upiększy na dziesiątki lat obraz naszego miasta. Również dzięki tym pracom, praktycznie codziennie dowiadujemy się też dużo o historii naszego miasta. Prowadzący nadzór archeolodzy odkryli wiele ciekawych znalezisk, które są zabezpieczane i z pewnością doczekają się ekspozycji pokazującej zmiany jakie zachodziły w Bochni na przestrzeni wieków.

Otrzymaliśmy także dotację do budowy tężni solankowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą wypoczynkowo-sportową. Umiejscowienie tężni przy Plantach Salinarnych, logicznie wpisuje się w plan rewitalizacji, polegający nie tylko na odnowieniach i zmianach w przestrzeni miejskiej, ale także ożywieniu centrum miasta. Odnowiony Rynek z przyległymi ulicami, tężnia, Planty Salinarne – to wszystko sprawi, że miejsca te będą chętniej odwiedzane przez mieszkańców, a ruch turystyczny skupiony obecnie przy szybie Campi, obejmie także centrum Bochni.

Rok 2018 to nie tylko rewitalizacja, ale też inne działania inwestycyjne, wydarzenia kulturalne, szereg spotkań, imprez sportowych i innych. Był to także rok wyborczy. Wybieraliśmy władze samorządowe wszystkich szczebli. Również ja poddałem się weryfikacji, kandydując po raz trzeci na zaszczytną funkcję Burmistrza Miasta Bochnia.

Jeszcze nigdy intensywność działań podczas kampanii nie była tak duża i tak wyczerpująca. Dzięki zdobytym głosom w II turze zostałem wybrany na kolejną kadencję burmistrzem miasta, by służyć państwu, by służyć wszystkim mieszkańcom. Dziękuję serdecznie za ten wybór i po raz kolejny składam wobec was zobowiązanie jak najlepszego wykorzystania swojego doświadczenia i słuchania waszych głosów.

Chcę aby podejmowane w Bochni decyzje miały szerokie odzwierciedlenie w woli i pomysłach wszystkich jej mieszkańców, tak aby te decyzje były odważne, wielkie, ale również jak najbardziej nasze wspólne.

Serdecznie dziękuję państwu za przybycie na tę uroczystość. Serdecznie dziękuję za obecność. Bardzo proszę o wsparcie przy realizacji tych naszych bardzo ambitnych zamierzeń, abyśmy tworzyli nasze miejsce zamieszkania miejscem bardzo przyjaznym, pięknym, okazałym, z którego będziemy dumni. Do którego będą chętnie przyjeżdżali nasi goście z zewnątrz.

Dzisiaj, drodzy państwo, życzę miłego spotkania, miłego wieczoru, wielu przyjaznych towarzyszących temu spotkaniu rozmów. Miłego wieczoru, dziękuję bardzo”.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia