R e k l a m a

Brzesko rezygnuje z czynszu od przedsiębiorców, którzy są w kłopotach przez epidemię koronawirusa

-

Burmistrz Brzeska Tomasz Latocha poinformował dziś o podpisaniu specjalnego zarządzenia, na mocy którego przedsiębiorcy w kłopotach spowodowanych epidemią koronawirusa, nie będą musieli płacić czynszów za najem lokali od gminy.

– Mając na uwadze trudną sytuację naszych przedsiębiorców w związku z pandemią koronawirusa, informuję iż w dniu dzisiejszym, podpisałem zarządzenie na mocy którego Gmina Brzesko odstępuje od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających Gminie Brzesko lub jej jednostkom organizacyjnym z tytułu oddania nieruchomości w najem lub dzierżawę, za okres od dnia 20 marca 2020r. do odwołania stanu epidemii, w tym odsetek od zaległości oraz należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, na zasadach ustalonych niniejszym zarządzeniem – poinformował Tomasz Latocha.

Jak wyjaśniono w rozporządzeniu, odstąpienie dochodzenia należności dotyczy przedsiębiorców, którzy złożą pisemny wniosek wraz z oświadczenie o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu epidemii.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia