R e k l a m a

Bochnia. Pracodawcy apelują do samorządów o pomoc dla firm w czasie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa

-

Bocheński Związek Pracodawców apeluje do samorządowców z Bocheńszczyzny, aby w ramach swoich kompetencji podjęli wszelkie możliwe działania, które zminimalizują wywołane kryzysem związanym z epidemią koronawirusa straty firm zarejestrowanych i działających na terenie powiatu bocheńskiego.

– Proponowany pakiet rządowy w naszej ocenie jest absolutnie niewystarczający uważa Edward Sitko, prezes BZP. – Niewątpliwie załamał się rynek, firmy odnotowują aktualnie znaczny spadek obrotów, a co za tym idzie bardzo duży spadek dochodów. Ponoszą jednak koszty w dotychczasowej wysokości (spłacają kredyty, płacą daniny publiczne). Kluczowym staje się dziś wsparcie firm, których płynność finansowa uległa gwałtownemu pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych, jakie spowodowała epidemia.

Związek pracodawców zgłasza konkretne propozycje i w korespondencji rozesłanej do burmistrzów, wójtów oraz starosty bocheńskiego wnioskuje o:

  • odstąpienie od naliczania podatku od nieruchomości na okres 3 miesięcy, a w okresie 3 kolejnych miesięcy obniżenie podatku o 50 % ;
  • w przypadku konieczności wstrzymania działalności gospodarczej – przez okres 3 m-cy, rezygnację z poboru czynszów, a w następnych 3 miesiącach obniżenie czynszu o 50% od lokali, które są wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej, będących własnością gmin;
  • w przypadku znaczącego spadku obrotów – zastosowanie 50% ulgi w pobieraniu opłat od lokali przez 3 miesiące, dot. lokali, które są wynajmowane na cele prowadzenia działalności gospodarczej będących własnością gmin.

BZP proponuje także czasowe zwolnienie z opłat z tytułu podatku od nieruchomości i od środków transportu i przesunięcie terminu opłat za użytkowanie wieczyste.

– Takie działanie to inwestycja w podmioty gospodarcze, które tutaj w powiecie bocheńskim płacą podatki, dają miejsca pracy oraz znacząco oddziałują na rozwój naszego powiatu – czytamy w apelu. – Od kondycji przedsiębiorstw, od ich przetrwania, będzie zależała ilość miejsc pracy oraz wysokość przyszłych wpływów z podatku dochodowego do budżetu każdej gminy. Dlatego w imię społecznej odpowiedzialności oraz solidarności z przedsiębiorcami w potrzebie, apelujemy do Was drodzy samorządowcy powiatu bocheńskiego o wsparcie i podjęcie konkretnych działań wspierających przedsiębiorców.

PODOBNE ARTYKUŁY

Artykuły promocyjne

Ogłoszenia

Bieżący miesiąc